Tydzień Seniora (30.09.2017 – 20.10.2017)

W ramach projektu Tydzień Seniora przeprowadzono szereg inspirujących i twórczych działań w postaci warsztatów i spotkań, które dały możliwość osobom w wieku 60 + skorzystania z oferty działań kulturalnych i edukacyjnych. Działania realizowane były w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną, Radą Olsztyńskich Seniorów oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych UM Olsztyna.

30 września, w dniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, miała miejsce uroczysta inauguracja w ramach której odbył się turniej międzypokoleniowy. Podczas rozgrywek seniorzy rywalizowali z młodzieżą w dziedzinie wiedzy o kulturze. Sprawdzono w ten sposób znajomość melodii popularnych piosenek – dawnych i współczesnych. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż fotografii o dawnym i współczesnym Olsztynie pt ,, Olsztyn – zmiany i wspomnienia”.

Wydarzenia odbywały się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna przy placu Jana Pawła II. Impreza otwierająca była jedną z ponad 30 atrakcji jakie oferował Tydzień Seniora.

Przygotowane były one z myślą o dobrej formie, zainteresowaniach plastycznych, literackich i fotograficznych osób starszych. Oto najważniejsze z nich:

– warsztaty bębniarskie Djembe,

– ,, Kult Wesela” – przedstawienie Teatru przy Stoliku ( scen. Wiesława Szymańska),

-spotkanie autorskie z Wiesławą Szymańską,

– zajęcia tai-chi,

– ,,Z nami łatwiej” – wykład dr. Ewy Szałkiewicz,

– warsztaty podstaw obsługi komputera,

– warsztaty komputerowe – obróbka zdjęć,

– warsztaty umiejętności obsługi komputera,

– zajęcia z j. angielskiego,

– konkurs ,,Album mieszkańców osiedla Pojezierze”,

– sztafeta pokoleniowa ,,seniorzy kontra juniorzy” – spotkanie z przewodnikiem,

– biblioteczne spotkanie seniorów- wspomnienie o historii osiedla Pojezierze,

– spotkanie autorskie z Joanną Jax,

– PASJOnujące spotkania – osób reprezentujących różnorodne rodzaje zainteresowań wypełniających czas

wolny,

– Rady nie od parady. Wystawka książek o tematyce komputerowej, psychologicznej, socjologicznej,

fotograficznej,

– zajęcia literackie – Mam przyjaciela seniora, czyli co oni czytali, kiedy byli mali,

– ”Z pokolenia na pokolenie” – spotkanie z psychologiem Moniką Klimaszewicz,

– wystawka książek na temat zdrowia, aktywności czy różnych problemów dotyczących seniorów,

– akademia rękodzieła – warsztaty rękodzielnicze z wykorzystaniem różnych technik

– wystawa książek ”Jak się zdrowo zestarzeć”,

– cykl projekcji filmów ”Bezpieczny senior” wraz z dyskusjami,

– ,,po nitce do kłębka” – warsztaty rękodzieła,

– kurs podstawowy obsługi komputera,

– gimnastyka dla pań 50 +,

– zajęcia Koła Plastycznego ”Dajtki” – zapoznanie z podstawowymi technikami malarskimi,

– projekcja filmu i dyskusja, w kinie studyjnym Awangarda2,

Na zakończenie tygodnia seniora odbyła się impreza podsumowująca w ramach której wystąpiły chóry: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku, Akademii Trzeciego Wieku i przedstawienie teatralne Zespołu Teatralnego Bravo. Po występach, przy drobnym poczęstunku, rozmawialiśmy i podsumowaliśmy Tydzień Seniora.

Celem przedsięwzięcia było zrzeszenie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w ofercie działań

kulturalnych i edukacyjnych. Aktywizacja i integracja osób starszych, popularyzacja oferty zajęć realizowanych przez MBP oraz przez inne podmioty odpowiedzialne za politykę senioralną.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 12800 zł

Dotacja od Gminy Olsztyn : 10000 zł