UWAGA!
W dniach 25 września – 17 października filia nr 6 (ul. Jarocka 65) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów.
Jednocześnie informujemy, że należności za przetrzymanie książek w tym czasie nie będą naliczane.

Aktualności

Nr konta MBP, na który można dokonywać wpłat za zagubione lub przetrzymane materiały biblioteczne:
43 1540 1072 2001 5013 2479 0003
W tytule wpłaty należy podać również nr filii MBP, w której powstało zobowiązanie.