W dniach 15 – 27 maja filia nr 16 (ul. Bałtycka 145) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów. Jednocześnie informujemy, że należności za przetrzymanie książek w tym czasie nie będą naliczane. Ponowne otwarcie biblioteki dla czytelników nastąpi 29 maja.
Informujemy, że zmieniliśmy godziny otwarcia Biblioteki Ekonomiczno-Technicznej. Więcej informacji w zakładce filii.

Aktualności

Nr konta MBP, na który można dokonywać wpłat za zagubione lub przetrzymane materiały biblioteczne:
43 1540 1072 2001 5013 2479 0003
W tytule wpłaty należy podać również nr filii MBP, w której powstało zobowiązanie.