materiały promocyjne

Używanie logo Miejskiej Biblioteki Publicznej bądź logo akcji Olsztyn Czyta przez inne osoby – prawne, fizyczne bądź jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wymaga zgody dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Zainteresowane wykorzystywaniem któregoś ze znaków podmioty zawrzeć muszą z Miejską Biblioteką Publiczną umowy licencyjne, w których określone są warunki używania logo, cel i termin posługiwania się znakiem.

Miejska Biblioteka Publiczna

akcja Olsztyn Czyta


Kryminalny Olsztyn

(+18)
antologia napisana przez mieszkańców miasta

Bardzo dziękujemy za pomoc Panu Tomaszowi, dzięki któremu możecie Państwo pobrać naszego ebooka także w formatach mobi oraz ePub.

Nasze kolorowanki