o nas

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie jest instytucją kultury, utrzymywaną przez samorząd miasta. Użytkowników obsługuje za pośrednictwem 14 filii rozmieszczonych w większości dzielnic Olsztyna. Większość filii ma charakter ogólny, tak ze względu na rodzaj gromadzonych zbiorów, jak i zakres świadczonych usług, jedna filia przeznaczona jest dla młodzieży i czytelników dorosłych, jedna – dla dzieci i młodzieży, jedna jest filią specjalną nastawioną na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 15 maja 2012 roku dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest mgr Krzysztof Dąbkowski.