o nas

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie jest instytucją kultury, utrzymywaną przez samorząd miasta. Użytkowników obsługuje za pośrednictwem 14 filii rozmieszczonych w większości dzielnic Olsztyna. Większość filii ma charakter ogólny, tak ze względu na rodzaj gromadzonych zbiorów, jak i zakres świadczonych usług, jedna filia przeznaczona jest dla młodzieży i czytelników dorosłych, jedna – dla dzieci i młodzieży, jedna jest filią specjalną nastawioną na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto dwie z naszych filii pełnią dodatkowo funkcje bibliotek szkolnych.

Od 15 maja 2012 roku dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest mgr Krzysztof Dąbkowski.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\www\mbp.olsztyn.pl\wp-content\plugins\wp-accessibility-helper\inc\wah-front-functions.php on line 373