Pracownia Literacka (11.06.2018- 15.12.2018)

W wyniku podjętych działań, została stworzona i zaprezentowana mieszkańcom Olsztyna nowa oferta wydarzeń kulturalnych na olsztyńskiej starówce w postaci Pracowni Literackiej.

Umiejscowienie wydarzeń w „sercu” Olsztyna ułatwiło mieszkańcom dostęp do wydarzeń kulturalnych . Dzięki wielu interesującym spotkaniom oraz warsztatom mogli oni rozwinąć kompetencje kulturowe oraz podnieść świadomość na temat słowa pisanego. Przełożyło się to również na wzrost poziomu czytelnictwa w mieście. Jednocześnie środowisko artystyczne otrzymało kolejną możliwość spotkania się, dzięki czemu miało szansę na integrację. W ten sposób upamiętniono 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

W ramach projektu zorganizowano ponad 30 wydarzeń kulturalnych, w których łącznie uczestniczyło ok. 500 osób. Odbyły się wydarzenia dla osób indywidualnych oraz zajęcia dla grup zorganizowanych.

Głównym rezultatem projektu była edukacja kulturalna mieszkańców, skutkująca zwiększeniem kompetencji w zakresie tworzenia i odbioru literatury. Ciekawa oferta przyczyniła się do uwrażliwienia społeczności lokalnej na kulturę słowa. Poprzez organizację spotkań upowszechniono wiedzę na temat sylwetek oraz twórczości polskich i regionalnych artystów. Uczestnicy projektu rozwinęli praktyczne umiejętności związane z tworzeniem oraz odbiorem literatury. Nastąpiła integracja uczestników przedsięwzięcia, reprezentujących różne grupy wiekowe oraz społeczne. Szczególną troskę położono na ożywianie i upowszechnianie lokalnej spuścizny literackiej.

W ramach projektu w Pracowni Literackiej odbyły się następujące wydarzenia:

1) Literacka Topografia Miasta ( 4 spotkania z pisarzami Olsztyna)

Cykl spotkań mających na celu ujawnienie literackiego potencjału Olsztyna, zarówno jako miejsca dobrego do

pisania, jak i kolebki wielu literackich talentów. Do współpracy zostali zaproszeni znani olsztyńscy literaci. O

kulturowej tożsamości miasta jako przestrzeni oddziałującej na proces kreacji artystycznej rozmawiano z :

– Włodzimierzem Kowalewskim- 23 VII

– Mariuszem Sieniewiczem- 25 IX

– Tomaszem Białkowskim- 16 X

– Zbigniewem Chojnowskim- 27 XI

Prowadzenie: Robert Lesiński z Radia Olsztyn

2) Galeria Jednego Wiersza (4 wystawy i wernisaże)

Galeria Jednego Wiersza przy ulicy Rodziewiczówny to miejsce niezwykle przyjazne ekspozycji słowa. Nawet w deszczowe jesienne wieczory oczarowała przechodniów swoim urokiem. Właśnie tu można było się na chwilę zatrzymać i zanurzyć we własnej interpretacji wyjątkowych tekstów. Galeria zaprezentowała twórczość 4 olsztyńskich poetów:

25 VII- wernisaż Marka Barańskiego

27 IX – wernisaż Michaliny Janyszek

17 X – wernisaż Wojciecha Hieronymusa Borkowskiego

7 XI – wernisaż poezji Tamary Bołdak-Janowskiej

3) Klub Zakazanych Książek (3 spotkania)

To przestrzeń, w której dyskutowano o książkach cenzurowanych: przez władze religijne, polityczne czy przez społeczeństwo. Omówiono tytuły, których nie wolno było czytać oraz te, które budziły kontrowersje.

Prowadzenie: Aleksandra Dobies. Terminy spotkań: 29.10, 19.11,29.11

4) Warsztaty prowadzone przez pisarzy regionu ( 3 warsztaty)

Uznani w regionie artyści zdradzali adeptom literatury kulisy swojej pracy i tajniki warsztatu pisarskiego.

Spotkania odbyły się z:

– Marcinem Cieleckim – 25 X

– Beatą Rybak- 14 XI

– Karolem Kalinowskim – 21 XI

5) Olsztyńska Liga Gry w Scrabble ( 5 spotkań)- turniej familijny cieszącej się od lat bardzo dużą popularnością gry w Scrabble. Zorganizowano w dniach 27-31 VIII

6) Spotkania związane z historią Olsztyna, prowadzone przez Iwonę Liżewską ( 2 spotkania) w dniach: 26 VII i 29X

7) cykl spotkań pt. „Od deski do deski ”- prelekcje ks. Tomasza Garwolińskiego, w dniach: 24 VII i 20 XI

8) „Olsztyn z pasją” ( 3 spotkania) – otwarcie przestrzeni dla mieszkańców, w celu prezentacji ich pasji i zainteresowań.

Katarzyna Masiewicz-(pszczelarka)- 23VII

Wojciech Kopeć (maratończyk)- 15 X

Piotr Wnuk (podróżnik)- 15 XI

9) „Lubię poniedziałek” – oferta zajęć edukacyjnych dla osób indywidualnych oraz grup szkolnych i

przedszkolnych ( termin: lipiec )

Wymienione wyżej wydarzenia realizowane były w Pracowni Literackiej przy ul. Rodziewiczówny 3 oraz w przestrzeni sąsiadującej przy tzw. Uliczce Sztuki.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 11200 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 9000 zł