Akademia Warmiaka – kontynuacja (20.06.2018 -30.09.2018)

W wyniku podjętych działań zorganizowano cykl zajęć dla dzieci oraz imprezę plenerową dla rodzin. Organizatorzy przybliżyli mieszkańcom Olsztyna warmińskie wartości, tradycję oraz historię. Spotkania w bibliotece spowodowały, że uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę na temat Warmii oraz poszerzyli zainteresowania. Projekt miał realne przełożenie na budowanie tożsamości regionalnej uczestników oraz identyfikację uczestników z regionem. Stworzono warunki odpowiednie do kształtowania się postaw patriotyzmu lokalnego. Podczas zajęć animatorzy starali się wypracować w uczestnikach nawyk świadomego partycypowania w dorobku kulturalnym regionu, w tym korzystania z literatury regionalnej.

Poprzez realizację projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:

– przeprowadzono 14 spotkań warsztatowych : teatralnych, muzycznych, plastycznych, literackich, gwary warmińskiej przyrodnicze,

– zorganizowano jeden konkurs literacko-plastyczny na stworzenie nowej legendy regionalnej,

– w ramach podsumowania projektu odbył się piknik familijny

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 8900 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 7500 zł