Portret Aktorki (03.07.2017 – 15.12.2017)

W wyniku podjętych działań przygotowano do druku ( redakcja, opracowanie graficzne, skład) książkę Katarzyny Frankowiak ”Portret aktorki. Moje dzieciństwo za kulisami teatru” oraz przeprowadzono przez autorkę zajęcia edukacyjne dotyczące metodologii tworzenia literatury faktu i biografii. Spotkania zostały przeprowadzone w filiach MBP,

Szczegółowe cele, które zostały osiągnięte to:

– opracowanie wydawnicze, redakcja i przygotowanie do druku publikacji ”Portret aktorki. Moje dzieciństwo za kulisami teatru”,

– upowszechnienie materiałów pamiątkowych dotąd nieopublikowanych dokumentujących historię teatru, w szczególności Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie,

– edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie działalności olsztyńskiego środowiska teatralnego, jednocześnie promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych,

– przeprowadzenie w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej dwóch spotkań edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych z zakresu metodologii tworzenia literatury faktu i biografii.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 11600 zł

Dotacja od Gminy Olsztyn : 8500 zł