Festiwal Planeta Umiejętności (01.09.2017 –29.11.2017)

W ramach projektu zorganizowano w Planecie 11 otwarty, bezpłatny Festiwal Planeta Umiejętności skierowany do młodzieży ( w wieku 16 -25 lat) z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

Odbyły się bezpłatne warsztaty radiowe i djingu w bibliotece multimedialnej Planeta 11.

Uczestnictwo w projekcie ekspertów i autorytetów wzmocniło kompetencje uczestników w dziedzinie przeprowadzonych warsztatów.

Rezultaty zadania zostały spełnione:

-rozwijanie praktycznych umiejętności artystycznych poprzez aktywny udział w warsztatach radiowych oraz

warsztatach djingu,

– wzbogacono ofertę kulturalną miasta Olsztyna oraz zintegrowano społeczność lokalną

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 3660 zł

Dotacja od Gminy Olsztyn : 3000 zł