Pracownia Słów Ważnych (06.11.2017- 05.12.2017)

Przedsięwzięcie Pracownia Słów Ważnych skierowane było do mieszkańców Olsztyna. Z działania skorzystały przede wszystkim osoby dorosłe oraz młodzież. Natomiast w warsztatach prowadzonych w Multicentrum uczestniczyły przede wszystkim dzieci. Zorganizowane działania miały na celu stworzenie wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym. Głównym motywem projektu było uwrażliwienie ludzi na wagę wypowiadanych słów oraz pokazanie ich różnorodnej interpretacji na płaszczyźnie literatury, muzyki i sztuki wizualnej.

Projekt Pracownia Słów Ważnych to wydarzenie cykliczne. Realizowane jest we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, w tym roku pod hasłem ,, Słowo o przyszłości. Dziedzictwo wyobraźni”. Celem organizatora było poszerzenie kompetencji odbiorców w dziedzinie percepcji i tworzenia sztuki, zaproszenie do uczestnictwa w zajęciach stymulujących kreatywność i twórcze myślenie. Pomogli w tym eksperci i autorytety z dziedziny literatury i świata nauki.

Wydarzenia zorganizowano w Planecie 11 i Multicentrum. Zaproszeni goście, w oparciu o literacką fikcję i naukowe fakty, pochylili się nad wpływem technologii na kulturę oraz możliwymi scenariuszami przyszłości człowieka. Oprócz dyskusji (m.in. o sztucznej inteligencji i literackich światach przyszłości) z udziałem specjalistów różnych dziedzin, nie zabrakło spotkań autorskich z wyjątkowymi gośćmi. O trzydziestu pięciu latach działalności czasopisma „Nowa Fantastyka” (i nie tylko) opowiedział jego wieloletni redaktor – Maciej Parowski. Z olsztyńską publicznością spotkał się również Wojciech Orliński – dziennikarz, krytyk, pisarz, znawca twórczości Stanisława Lema, któremu poświęcił swoją najnowsza książkę, zatytułowaną „Lem. Życie nie z tej ziemi”.

Szczegółowy harmonogram działań przedstawiono poniżej:

Planeta 11 (al. Piłsudskiego 38)

23.11.2017 – dyskusja „Przyszłości wyobrażone”, z udziałem Leszka Błaszkiewicza, Aleksandra Kuberskiego, Wojciecha Sedeńki,

– spotkanie- 35 lat „Nowej Fantastyki” okiem Macieja Parowskiego

24.11.2017 – Slavic Monsters (pokaz gry z udziałem twórców),

– dyskusja „Sztuczna Inteligencja – rzeczywistość i wyobrażenia” (Piotr Artiemjew, Jacek Sobota, Jacek

Szubiakowski)

25.11.2017 – „Lem. Życie nie z tej ziemi” – spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim

Przez cały czas trwania Pracowni w Planecie 11 dostępna była wystawa okładek książek science fiction oraz fotobudka

W Multicentrum (ul. Limanowskiego 8) odbyły się zajęcia dla grup zorganizowanych „Programowanie Słowami” oraz „Muzyka przyszłości” (dniach 23 i 24 listopada).

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 3000 zł

Dotacja od Gminy Olsztyn : 2000 zł