Akademia Warmiaka (17.07. 2017 -30.09. 2017)

W ramach projektu Akademia Warmiaka przeprowadzono 29 spotkań warsztatowych (teatralnych, muzycznych, plastycznych, literackich, gwary warmińskiej), spotkanie autorskie z Beata Sarnowską, konkurs plastyczny, oraz piknik familijny. Warsztaty odbywały się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Podczas warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę na temat dawnych tradycji rodowitych Warmiaków (w kontekście języka, sztuki, rzemiosła, oraz życia codziennego). Najmłodsi nauczyli się sprawnie identyfikować elementy dziedzictwa kulturowego Warmii oraz zrozumieli, jak istotne jest kultywowanie tradycji regionu dla kształtowania tożsamości kulturowej Warmii. Poprzez uczestnictwo w zajęciach teatralnych, muzycznych, literackich i plastycznych, najmłodsi doskonalili umiejętność pracy zespołowej. Uczestnicy warsztatów, dzięki zdobytej wiedzy i kapitałowi kulturowemu, nabyli konkretne umiejętności, pozwalające zrozumieć teksty będące nośnikiem kultury warmińskiej oraz formułować i rozwiązywać problemy związane z tożsamością regionalną.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 8200 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 7000 zł