Piotr Sender, Rozmowa z Botem

Bóg nosi dres, Punkhead, Po drugiej stronie cienia – to poprzednie książki Piotra Sendera, w których przyzwyczaił nas do trafnego puentowania rzeczywistości młodego pokolenia. Akcja jego najnowszej powieści Rozmowa z Botem osadzona jest w niedalekiej przyszłości (rok 2021). Pod płaszczem nieco fantastycznonaukowej konwencji Seder opowiada o wpływie toksycznych relacji rodzinnych na wybory życia dorosłego, o rozczarowaniu współczesnością, niespełnionych oczekiwaniach, poczuciu winy. Książka to swoisty eksperyment w formie obustronnego testu Turinga – Bot przekonuje użytkownika, że nie jest maszyną i jednocześnie poddaje w wątpliwość status Użytkownika jako człowieka. Podkreśla to socjologiczny i profetyczny wymiar książki. Niepokojącym przesłaniem płynącym z kart powieści (będącym jednocześnie signum temporis) jest fakt, że Internet stał się powiernikiem naszych najgłębiej skrywanych tajemnic. Ekran monitora, nawiązując do tytułu znakomitego brytyjskiego serialu, to czarne lustro w którym odbija się nasze człowieczeństwo. Doskonale wychwycił to Sender tworząc to osobliwe studium samotności.

Wydawnictwo Replika
Stron: 336
Zakrzewo, 2016