Tomasz Kukliński, Abstrakcje

Debiutancki tomik poetycki Tomasza Kuklińskiego to zbiór osobistych impresji, bardzo nieraz nieuchwytnych, na temat otaczającej autora rzeczywistości. Już chociażby rzut oka na tytuły poszczególnych wierszy sugerować może poetycką konfrontację z rzeczami ważnymi, uniwersalnymi i ostatecznymi. W celu precyzyjnego zapisu myśli poeta sięga w swoich utworach do metaforyki biblijnej czy mitologicznej. Ważne dla niego są procesy pamięciowe, retrospekcje, przy jednoczesnym zaakcentowaniu doczesności i związku z naturą. Często obejmuje namysłem również zagadnienia przyziemne, przekuwając codzienne doświadczenia na formę poetycką.

Warszawska Firma Wydawnicza
Stron: 76
Warszawa, 2015