Kryminalny Olsztyn. Koszary

kryminalny-olsztyn-koszaryPrzyszłość kryminału leży w jego lokalności – to jedno z założeń, które przyświecało organizatorom konkursu literackiego na opowiadanie kryminalne osadzone w stolicy Warmii i Mazur. Jego pokłosiem jest antologia Kryminalny Olsztyn. Koszary. To zbiór dziesięciu opowiadań, odrębnych formalnie i tematycznie, połączonych jednak okolicznościami geograficznymi. Jak się okazuje Olsztyn, posiadający przecież status miasta na styku kultur oraz bogatą w polityczno-historyczne uwikłania przeszłość, znakomicie „spisuje się” w roli świadka mniej lub bardziej makabrycznych zdarzeń. Regionalizm okazał się także gwarantem jakości i oryginalności antologii. Wyobraźni autorów (publikujących w większości po raz pierwszy) nie ogranicza bowiem praktycznie nic – zbrodniami na Olsztyńskim zamku zajmuje się więc sam Mikołaj Kopernik (Kopernik i zamkowe zbrodnie). W innym przypadku seryjnym mordercą jest wielbiciel malarskiego impresjonizmu (L’art pour l’art), uwieczniający ofiary na wyrafinowanych obrazach. Twórcy opowiadań w sposób oryginalny wykorzystują klasykę gatunku, trawestując znane motywy, odnosząc się do popkultury oraz sięgając po autotematyzm (Azyl). Zabawie skojarzeniami często towarzyszy zabawa językiem. Antologia koresponduje także z wcześniejszym projektem wydawnictwa Oficynka – Kryminalny Wrocław. W zbiorze swoje opowiadania opublikowali: Magdalena Maria Bukowiecka, Marek Adamkowicz, Wojciech Kulawski, Beata Sarnowska, Urszula Skorodziłło, Karolina Wiaczewska, Magdalena Knedler, Wiktoria Korzeniewska, Zuzanna Nikołajuk oraz Piotr Mielczarek.

Projekt zrealizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w partnerstwie z Wydawnictwem Oficynka
Projekt realizowany przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Olsztyna
Stron: 210
Gdańsk, 2014