„Odkrywcy i spadkobiercy” – dyskusja | Festiwal Literatury – Atlantyda Północy

Festiwal Literatury – Atlantyda Północy rozpocznie dyskusja „Odkrywcy i spadkobiercy”.

W piątkowy wieczór, 1 lipca 2022 r. o godz. 19.00 zapraszamy na Planty Miejskie wzdłuż ul. Pieniężnego do udziału w wyjątkowej rozmowie, którą poprowadzi  Kazimierz Brakoniecki – twórca idei Atlantydy Północy. Na scenie gościć będziemy również Małgorzatę Jackiewicz-Garniec, Kornelię Kurowską, Weronikę Tadaj-Królikiewicz oraz Zbigniewa Chojnowskiego.


Prowadzący:

Kazimierz Brakoniecki (1952) – poeta, eseista, tłumacz, animator kultury, kurator sztuki polskiej XX wieku, redaktor; autor licznych, w tym nagradzanych,  książek poetyckich i eseistyczno-autobiograficznych począwszy od 1979 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagród literackich i kulturalnych, m.in. redakcji „Nowego Wyrazu”, paryskiej „Kultury”, poznańskiego Czasu Kultury”, im. Piętaka, Lindego, Ministra Kultury, Prezydenta m. Olsztyna, Marszałka Warmii i Mazur. Współzałożyciel i jeden z liderów Stowarzyszenia oraz Fundacji Wspólnota Kulturowa ,,Borussia”. Redaktor naczelny czasopisma ,,Borussia. Historia. Kultura. Literatura” w latach 1991-1997 oraz  2014-2017 (wspólnie z historykiem Robertem Trabą). W l. 1995-2018 dyrektor samorządowego Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie. Opracował, przełożył, opublikował kilkanaście książek pisarzy i poetów francuskich (głównie mieszkających w Bretanii). Członek SPP i PEN Clubu. Twórca takich pojęć literacko-kulturotwórczych, jak Atlantyda Północy, metafizyka miejsca, światologia. Tłumaczony na języki obce.

Zaproszeni goście:

Małgorzata Jackiewicz-Garniec – urodzona w Olsztynie, absolwentka konserwatorstwa i muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1986-1994 pracowała w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków i Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Olsztynie, od 1994 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie, w latach 2010-2015 jego dyrektorka, zrealizowała tam kilkadziesiąt autorskich wystaw.
Od 2015 roku kierownik/kustosz Zamku w Lidzbarku Warmińskim, Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W latach 1993-1999 pracowała społecznie we Wspólnocie Kulturowej Borussia”, od 2005 r. współtworzy kolekcję sztuki współczesnej w ramach Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych w Olsztynie.
Autorka wielu artykułów, publikacji, odczytów na temat dziedzictwa kulturowego, zabytków, regionu oraz książek;
– wspólnie z Mirosławem Garniec: „Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich”, Olsztyn 1999, wydanie uzupełnione 2001, „Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach.”, Olsztyn 2006., tłumaczonych na j. niemiecki i angielski oraz „Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim. Przewodnik”. Olsztyn 2017 (także w tłumaczeniu j. ang, niem., ros.).
W 2018 roku ukazał się album fotografii; „Lidzbark Warmiński. Opowieść o mieście”, Radosław Niemczynowicz, teksty: Małgorzata Jackiewicz-Garniec, prof. Zbigniew Mikołejko.

Kornelia Kurowska – menadżerka kultury, edukatorka, ukończyła filologię germańską i podyplomowo zarządzanie zasobami ludzkimi; prezes Fundacji „Borussia” i przewodnicząca Stowarzyszenia WK „Borussia”. Inicjatorka i koordynatorka programów i projektów edukacji międzykulturowej o zasięgu lokalnym, krajowym i europejskim, współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i samorządami w kraju i za granicą; zajmuje się zagadnieniami z obszaru edukacji międzykulturowej, komunikacji w grupie, zarządzania projektem; członkini grup roboczych i gremiów krajowych i międzynarodowych, zajmujących się edukacją kulturalną i obywatelską.

Weronika Tadaj-Królikiewicz (ur. 1980) – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie; (dyplom 2000r.; specjalizacja: ceramika artystyczna). W latach 2000-2005 studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek Grafika. W 2005 roku dyplom z wyróżnieniem ze specjalności: Projektowanie graficzne oraz ze specjalności – Rysunek; aneksy do dyplomu z malarstwa oraz fotografii.
W latach 2005-2009, studentka czteroletnich dziennych studiów doktoranckich w Dziedzinie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kierunek – grafika; specjalizacja – rysunek; promotor – art.. graf. Jędrzej Gołaś prof. UMK. W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki.
Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i fotografią.
Brała udział w ponad 40 wystawach zbiorowych, m.in.: Pruzzeland-Puzzeland, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2015; Moc Sztuki3, Galeria Zamek w Reszlu, 2014; VIII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Muzeum Kresów w Lubaczowie 2014; Olsztyńskie Biennale Plastyki o Medal Prezydenta; BWA Galeria Sztuki Współczesnej w Olsztynie; (czterokrotnie I nagroda w V, VI i VII i X edycji oraz Grand Prix w IX edycji); Salon Wielkopolski 2011, Czarnków 2011(Grand Prix). Prezentowała prace na 13 wystawach indywidualnych, m.in. BWA Olsztyn 2016, Galeria MOSTRA, Osada Zamkowa, Pasym 2015; Galeria Forum, UMK Toruń 2010; Galeria Marszałkowska, Olsztyn 2010. W 2015 roku otrzymała Wyróżnienie Jurandy za działalność rysunkową, a w 2013 roku otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Posiada prace rysunkowe w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie, w zbiorach Zachęty Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.W latach 2012-2017 wykładowca akademicki na UMK w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Rysunku). W 2015 roku założyła swoją Firmę Portretową. Obecnie nauczyciel w PLSP w Olsztynie.

Zbigniew Chojnowski (ur. 30 maja 1962 r. w Orzyszu) – prof. dr hab., dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w historii literatury XX wieku, a także dziejach piśmiennictwa Mazurów pruskich w języku polskim. Uczestniczy w badaniach nowego regionalizmu. Poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki. Ostatnio wydał: „Widny kres” (2017), „Zawsze gdzieś jest noc” (2018), „Aktorstwo. Z dziennika Wiktorka Sulkowskiego” (2019), „Tarcze z pajęczyny” (2022). Ponadto autor takich książek, jak: „Michał Kajka. Poeta mazurski” (1992), „Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych” (2002), „Ku Tajemnicy. Szkice o poezji po 1956 roku” (2003), „Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert, Konstanty I. Gałczyński, Zbigniew Herbert na Warmii i Mazurach” (2011), „Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła” (Olsztyn 2014), „Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach. Północne miniatury krytyczne” (2018), „Koloryty ziem pruskich. Północne miniatury krytyczne” (2018), „Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny” (2019), „Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne” (2020) i innych. Jest redaktorem monografii zbiorowych i autorem edycji tekstów literackich.  Ostatnio w jego opracowaniu ukazała się powieść Marcina Gerssa „Jest Bóg!” (2020) oraz monografia „Polska tradycja literacka w piśmiennictwie mazurskim” (2021). 


Partnerzy: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Olsztyński Teatr Lalek, Przedszkole Miejskie nr 6 w Olsztynie

Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorządu Olsztyna.