obo

Filia nr 4 pierwsza w OBO wśród projektów osiedlowych Nad Jeziorem Długim!

Grafika jest ilustracją do treści.

Z radością informujemy, że filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zajęła pierwsze miejsce w rankingu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego wśród projektów osiedlowych Nad Jeziorem Długim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy oddali swoje głosy na nasz projekt. W następnym roku zakupimy wiele nowych tytułów do księgozbioru.

Olsztyński Budżet Obywatelski 2021

Grafika jest ilustracją do treści.

Przedstawiamy listę projektów, które biorą udział w tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego i związane są z naszą Biblioteką oraz rozwojem czytelnictwa. Projekty dotyczą wzbogacenia zbiorów i unowocześnienia wyposażenia placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej, stąd gorąco zachęcamy do oddawania głosu właśnie na nie.

Jak to zrobić?

Wystarczy między 1 a 16 października zagłosować internetowo na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu.

Wykaz naszych bibliotecznych projektów wraz z opisami znajduje się poniżej. Wszelkie informacje dotyczące projektów, sposobów i miejsc do głosowania dostępne są na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu.


Projekt miejski

40. Spotkajmy się w bibliotece. Poprawa infrastruktury i zbiorów biblioteki na Jarotach

Miejsce realizacji projektu: Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 6, ul. Jarocka 65, Osiedle Jaroty

Filia nr 6 cieszy się olbrzymią popularnością nie tylko wśród mieszkańców Jarot, ale także sąsiadujących osiedli oraz gmin: miesięcznie nawet do 4000 odwiedzających czytelników. Chętnie podejmuje współpracę z okolicznymi przedszkolami i szkołami. Popołudniami przychodzą tu seniorzy uczestniczący w licznych zajęciach warsztatowych i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. Dzięki środkom z OBO znacznie podniósłby się standard oferowanych usług i moglibyśmy realizować działania dysponując odpowiednim sprzętem multimedialnym. Obecny stan infrastruktury biblioteki wymaga natychmiastowej poprawy i stanowi znaczną przeszkodę w codziennym użytkowaniu. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał i by móc realizować swoje zadania statutowe na wysokim poziomie, potrzebne są środki finansowe, których wciąż brakuje w budżecie Biblioteki. Bez wsparcia środkami zewnętrznymi filia nie jest w stanie sprostać rosnącym potrzebom stale powiększającego się osiedla.
Filia nr 6 od lat jest jedną z najchętniej odwiedzanych bibliotek. Jej księgozbiór oraz działalność kulturalno-oświatowa doceniane są przez mieszkańców miasta. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich odbywają się cykliczne warsztaty teatralne, literackie, muzyczne, plastyczne dla dzieci. Biblioteka przez cały rok współpracuje z przedszkolami i szkołami stając się miejscem pierwszego kontaktu dziecka z kulturą i literaturą.  W bibliotece regularnie odbywają się spotkania autorskie. Organizujemy też zajęcia dla seniorów. Wszystkie imprezy mają charakter otwarty, może z nich  korzystać każdy mieszkaniec Olsztyna.


Projekt osiedlowy

27. Nowoczesna biblioteka nad jeziorem

Miejsce realizacji projektu: Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 4, al. Przyjaciół 15, Osiedle Nad Jeziorem Długim

MBP Filia nr 4 jest najmniejszą, a także najstarszą biblioteką w mieście, w 2020 roku skończyła 70 lat. Biblioteka jest bardzo ważnym miejscem na mapie osiedla, a także obowiązkowym punktem odwiedzin w życiu jego mieszańców. Po zamknięciu biblioteki przy ulicy Grunwaldzkiej, Filia 4 stała się również azylem dla mieszkańców tego sąsiadującego osiedla. Ponadto, ze względu na bardzo atrakcyjny księgozbiór, a także wyjątkowy charakter (położenie nad jeziorem i domową atmosferę), Filia 4 przyciąga czytelników z całego miasta.
Filia 4 jest jedynym miejscem na osiedlu, które zapewnia kulturalną aktywizację seniorów poprzez organizowanie spotkań z literaturą, a także jedynym miejscem które oferuje pozalekcyjne zajęcia dla dzieci, podczas których promowane jest czytelnictwo i szeroko pojęta kultura i sztuka.

Z uwagi na atrakcyjność osiedla, staje się ono bardzo popularne. Wzrasta zatem liczba jego mieszkańców, pojawiają się nowe rodziny z dziećmi. W związku z tym rośnie grono czytelników oraz ich oczekiwania względem wyposażenia biblioteki.
Biblioteka musi nadążyć za potrzebami swoich gości, jak również nie pozostawać w tyle względem innych placówek edukacyjnych XXI wieku. Niezbędny jest zatem zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia umożliwiającego nowoczesne i atrakcyjne prowadzenie zajęć. Bardzo ważne jest aby młodzi czytelnicy również w bibliotece obcowali z nowymi technologiami i utożsamiali je z literaturą i czytaniem. Niezwykle istotne jest też stworzenie nowoczesnego miejsca dla seniorów, którzy często na co dzień mają bardzo mało aktywności i czują się wykluczeni.
Mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia, biblioteka mogłaby w pełni wykorzystywać swój potencjał i realizować zadania statutowe na wysokim poziomie, pozyskując coraz większą liczbę zainteresowanych mieszkańców.

Olsztyński Budżet Obywatelski 2019/2020

Przedstawiamy listę projektów, które biorą udział w tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego i związane są z naszą Biblioteką oraz rozwojem czytelnictwa. Projekty dotyczą wzbogacenia zbiorów i unowocześnienia wyposażenia placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej, stąd gorąco zachęcamy do oddawania głosu właśnie na nie.

Plakat jest ilustracją do treści.
Jak to zrobić?

Wystarczy między 1 a 15 października udać się do dowolnego punktu do głosowania (np. do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej) i pobrać kartę do głosowania. Zachęcamy także do głosowania internetowo na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu.
W tym roku karty będą dwie: jedna dla projektów osiedlowych i jedna dla projektów miejskich.

Uwaga!
Tym razem głosujemy aż na 6 projektów! Każdy mieszkaniec i każda mieszkanka naszego miasta może zagłosować na trzy osiedlowe i trzy miejskie projekty. Głosy są zróżnicowane: najważniejszy projekt I miejsce, potem II i III miejsce. Za I miejsce są 3 punkty, za II – 2 a za III – 1 punkt. Wygrywa projekt, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

Ważne!
Głosujemy raz na miejskie (oddając max. 3 głosy) i raz na osiedlowe projekty (oddając max. 3 głosy).

Wykaz naszych bibliotecznych projektów wraz z opisami znajduje się poniżej. Wszelkie informacje dotyczące projektów, sposobów i miejsc do głosowania dostępne są na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu.


Projekt miejski

166. MULTICENTRUM – KULTURA I NOWOCZESNOŚĆ

Miejsce realizacji projektu: Miejska Biblioteka Publiczna – Multicentrum, os. Zatorze, ul. Limanowskiego 8

Multicentrum to nowoczesna filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, prowadząca pasjonujące zajęcia z zakresu kultury i edukacji. Rocznie odwiedzają ok. 18000 tys. odwiedzających użytkowników, którzy korzystają z kursów komputerowych, językowych, muzycznych, plastycznych, naukowych i technicznych. Więcej informacji o działalności placówki na stronie: http://multicentrum.net/.
Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest wyposażenie Multicentrum w nowoczesne narzędzia służące edukacji naukowej i kulturalnej. Jakość wykorzystywanego sprzętu, jest bezpośrednio związana z poziomem merytorycznym prowadzonych zajęć oraz ich atrakcyjnością. Planowany jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych. Kluczem do sukcesu jest pozyskanie urządzeń pozwalających na łączenie nauki z zabawą. Takie kryteria spełniają np. roboty do samodzielnego programowania, tablica interaktywna czy też drukarka 3D. Placówkę można wyposażyć w sprzęt pozwalający na prowadzenie badań i obserwacji z zakresu chemii, fizyki i przyrody, specjalne czujniki pozwalają np. na pomiar ciśnienia, temperatury różnych obiektów (ciała, płomienia, lodu), pojemności płuc, tętna itp. Tablety i nowy sprzęt komputerowy zapewnią możliwość prowadzenie większej ilości zajęć z zakresu wiedzy informatycznej, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy na ten temat. Ważnym elementem jest również zakup sprzętu do monitoringu, co zapewni bezpieczeństwo pracownikom i osobom odwiedzającym. Dzięki doposażeniu Multicentrum, placówka będzie mogła nadal mienić się nowoczesnym miejscem, zapewniającym rozwój umiejętności na najwyższym poziomy.
Multicentrum jako ośrodek, którego zadaniem przekazywanie wiedzy w nowoczesny sposób musi nadążać za szybkim rozwojem technologii. Obecne wyposażenie, tj. komputery, oprogramowanie, specjalistyczne narzędzia edukacyjne stają się powoli przestarzałe. Dlatego pragniemy wzbogacić Multicentrum w nowe wyposażenie, dzięki któremu osoby korzystające z usług placówki będą mogły liczyć na zabawę i edukację na najwyższym poziomie. Dodatkowo nowe wyposażeni pozwoli kontynuować w szerszym zakresie działania na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.


Projekt osiedlowy

62. BIBLIOTEKA NOWOŚCI I WYDAWNICZYCH GUTKOWO

Osiedle: Gutkowo

Uzasadnienie:
Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej Filia nr 16 w Olsztynie Gutkowie, ul. Bałtycka 145.
Czytelnicy zgłaszają potrzebę zakupu większej ilości nowości wydawniczych celem uatrakcyjnienia oferty biblioteki.


110. STWORZENIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W FILII NR 5 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE (ORŁOWICZA 27)

Osiedle: Nagórki

Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu stworzenie czterech stanowisk komputerowych komputerowych w Filii nr 5 Biblioteki Miejskiej w Olsztynie (Orłowicza 27). Stanowiska powinny mieć licencje programów do montażu zdjęć i filmów. Parametry komputerów powinny być najwyższych standardów.
Komputery umożliwią równy dostęp do technologi osobą, którzy są w trudnej sytuacji finansowej. Będzie to przeciwdziałać nierównością społeczno – ekonomicznym. Miejsce nie jest przypadkowe częstsze odwiedzanie placówki biblioteki może wpłynąć pozytywnie na promocję treści czytanej wśród społeczeństwa.


141. SZÓSTKA NA SZÓSTKĘ! REMONT, ZAKUP WYPOSAŻENIA I ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH DO FILII MBP 6-GŁOSUJ

Osiedle: Jaroty

Uzasadnienie:
Filia nr 6 jest bardzo prężnie działającą placówką. Z jej usług korzystają przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Jaroty, ale także tzw. olsztyńskich sypialni-miejsc znajdujących się na obrzeżach miasta oraz dzieci uczęszczające do okolicznych przedszkoli i szkół. Popołudniami przychodzą tu seniorzy uczestniczący w licznych zajęciach warsztatowych i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. Spotkania przy kawie czy herbacie są odskocznią dla starszych osób od problemów życia codziennego i alternatywą dla spędzania wolnego czasu. Miło byłoby realizować działania mając do dyspozycji odpowiedni sprzęt multimedialno-komputerowy, w który każda biblioteka XXI standardowo powinna być wyposażona; miło jest również uczęszczać do biblioteki atrakcyjnej z punktu widzenia czytelnika. Obecny stan infrastrukturalny biblioteki raczej nie zachęca do przekraczania jej progów. Tylko dzięki ogromnej kreatywności załogi biblioteki podejmowane działania jeszcze cieszą się powodzeniem.
Mając do dyspozycji odpowiednie zaplecze oraz wykwalifikowaną kadrę, biblioteka mogłaby w pełni wykorzystywać swój potencjał i realizować swoje zadania statutowe na wysokim poziomie, pozyskując coraz większą liczbę zainteresowanych mieszkańców. Należy pamiętać, że Jaroty to ponad 30-tysięczne osiedle, które poza Biblioteką nie posiada innej instytucji kultury, w związku z czym inwestycja w tą placówkę ma ogromne znaczenie.


169. BIBLIOTEKA XXI WIEKU – JEDYNA NA CAŁYM ZATORZU

Osiedle: Podleśna

Uzasadnienie:
Filia 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie jest jedyną tego typu placówką na osiedlu Podleśna, ale i na całym obszarze Zatorza. Obsługuje też okoliczne dzielnice. Standard lokalu jest najniższy ze wszystkich filii MBP w mieście. Od ponad 20 lat nie było kapitalnego remontu, a tylko różne naprawy we własnym zakresie. Przeciekający dach powodujący niszczenie księgozbioru i zagrzybianie pomieszczenia wymaga gruntownej naprawy lub wymiany. Chodnik przed biblioteką pełen dziur i nierówności utrudnia dotarcie do biblioteki osobom starszym i niepełnosprawnym. Biblioteka w nowej odsłonie – wyremontowana i unowocześniona (sprzęt elektroniczny, audiobooki itp. będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców osiedla, zarówno dzieci, którym organizowane są zajęcia literacko-plastyczne, jak i dorosłych, zwłaszcza starszych, dla których wyjście do biblioteki i uczestniczenie w jej ofercie kulturalnej jest często jedyną rozrywką.


Zachęcamy również do głosowania na projekt, który – choć nie związany bezpośrednio z Miejską Biblioteką Publiczną – również nawiązuje do promocji czytelnictwa w Olsztynie:

61. BIBLIOTECZKA POD CHMURKĄ

Osiedle: Kościuszki

Uzasadnienie:
Stworzenie wypożyczalni książek na wolnym powietrzu. Wypożyczalnię stanowiłby specjalna, zamykana gablota na książki, z kolekcją ciekawych i wartościowych pozycji, do których mogliby sięgać spacerowicze, pragnący odpoczynku wśród natury. Po skorzystaniu z pozycji czytelnik powinien odłożyć ją na półkę. Można by poszerzać początkowe zbiory poprzez zachęcanie lokalnej społeczności i czytelników do oddawania książek z własnych zbiorów i dokonywania czynnej wymiany.
Ze względu na lokalizację – pobliże Olsztyńskiego Obserwatorium Astronomicznego, kolejnym zadaniem oprócz zachęcania mieszkańców do czytelnictwa byłoby także rozwijanie zainteresowań związanych z astronomią i promowanie obiektu Obserwatorium poprzez zakup literatury z dziedziny astronomii i s-f, także twórczości S. Lema.
Biblioteczka stanowiłaby dodatkową atrakcję miasta oraz promowała czytelnictwo jak i obiekt Olsztyńskiego Obserwatorium. Dostęp do lektury umiliłby czas spacerowiczom, pobliże Obserwatorium zawiera tereny zielone, w których można się schować przed miejskim zgiełkiem aby oddać się na chwile przyjemnej lekturze. Osoby starsze i inni chętni czytelnicy mieliby dostęp do dóbr kultury i mieliby możliwość rozwijać czytelnictwo i zainteresowania astronomiczne bez konieczności samodzielnego dźwigania książek i zabierania ich z domu. Punkt ten zapewniałby zarówno dostęp do kultury, jak i aspekt rozrywkowy oraz mógłby stanowić atrakcję turystyczną podnosząca atrakcyjność Olsztyna.
Podsumowując:

  • promocja czytelnictwa wśród mieszkańców Olsztyna;
  • kształtowanie postawy obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności za otoczenie i wspólne mienie;
  • wsparcie działań promujących „drugie życie książki”, dbałość o środowisko;
  • zachęcanie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu
  • integracja lokalnej społeczności;
  • promowanie miasta i jego obiektów.