ogłoszenia2

Pracownia Baśni i Legend (27.05.2019 – 11.10.2019)

Pracownia Baśni i Legend (27.05.2019 – 11.10.2019)

Projekt „Pracownia Baśni i Legend” to kontynuacja cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu z 2018 r. pt. „Pracownia Literacka”. Zakładał stworzenie cyklu warsztatów, prelekcji oraz spotkań promujących wiedzę wśród mieszkańców Olsztyna na temat historii, tradycji i kultury regionu. Odbiorcami byli dorośli i dzieci.

W ramach projektu została stworzona również książka dla dzieci pt. „Czytuś w świecie warmińskich baśni”. Pozycja wprowadza najmłodszych w świat baśni i legend warmińskich. Autorką jest znana olsztyńska pisarka dla dzieci, Anna Mikita. Za oprawę graficzną odpowiadał Kamil Iwańczyk. Książka zostanie włączona w zbiory MBP oraz przekazana do olsztyńskich przedszkoli i szkół.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:

• Jak opowiadać baśnie?

Warsztat edukacyjny na temat opowiadania bajek przeprowadzony przez Mateusza Świstaka, polonistę i opowiadacza bajek. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób opowiadać historie, jak korzystać ze storytellingu oraz jak ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości kulturalnej mają klasyczne teksty literackie.

• Wspomnienie Marii Zientary-Malewskiej

Spotkanie upamiętniające twórczość najwybitniejszej postaci związanej z kulturą Warmii i Mazur. Wydarzenie poprowadziła dziennikarka Radia Olsztyn. O poetce opowiadała jej bratanica, Maria Surynowicz. Nastąpiło również odsłonięcie jednego z wierszy poetki w Galerii Jednego Wiersza przy ul. Rodziewiczówny.

• Z warmińskich pól i łąk

Na warsztatach przybliżono walory oraz bogactwo przyrody warmińskiej, która stanowi tło w legendach warmińskich. Odbyły się dwa warsztaty na temat fauny i flory regionu.

• Patroni naszych ulic

Warsztaty literackie w oparciu o bajkowe nazwy ulic, połączone z prezentacją postaci znanych twórców literackich.

• Warsztaty teatralne

Spotkanie dla dzieci, podczas którego uczestnicy poznali tajniki teatru.

• W slangu młodzieżowym

Warsztat parafrazy znanych legend warmińskich, podczas których uczestnicy zapoznali się z twórczością Ireny Kwinto. Ponadto dzieci miały okazję popracować nad swój warsztatem literackim, przy wykorzystaniu slangu młodzieżowego.

• Benefis Teatru Form Niezależnych Korzunowicz

Z okazji 25-lecia Teatru zaproponowaliśmy jubileuszowe spotkanie z Grażyną i Mirosławem Korzunowiczami, twórcami jedynego zawodowego teatru na Warmii i Mazurach o prywatnym charakterze. Spotkanie uświetniły występy olsztyńskich artystów.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 16500 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 14000zł

Media o projekcie:

https://www.olsztyn24.com/news/33984-w-pracowni-basni-i-legend-o-marii-zientarze-malewskiej.html

https://olsztyn.gosc.pl/doc/5857688.Benefis-Teatru-Korzunowiczow

https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,25196885,teatralni-hipnotyzerzy-swietowali-w-olsztynie-35-lecie.html

http://orientacja.pl/596793,Pracownia-Basni-i-Legend-Maria-Zientara-Malewska-Spotkanie-wspomnieniowe.html

Benefis Teatru Rodzinnego Korzunowiczów

Połączyła ich miłość do teatru. Poznali się podczas studiów w Białymstoku, a później przez dekadę występowali na deskach Olsztyński Teatr Lalek . Benefis Teatru Rodzinnego Korzunowiczów zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Uczestniczyła w nim Justyna Bryszewska.

Opublikowany przez TVP3 Olsztyn Niedziela, 15 września 2019

„Rozum pod kopułą” – czyli planetarny festiwal nauki, literatury i sztuki (01.08.2018- 15.11.2018)

W wyniku podjętych działań zorganizowano cykl imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, promujący wiedzę z zakresu sztuki (literatury, malarstwa, filmu) oraz nauk przyrodniczych wśród mieszkańców Olsztyna. Stworzono w ten sposób wartościową, ciekawą i nowoczesną ofertę działań kulturalnych, która zwiększyła zainteresowanie mieszkańców Olsztyna ofertą miejskich instytucji kultury. Pokazano kulturotwórczy i edukacyjny potencjał Olsztyna

-podjęto próbę kształtowania postaw świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze. Stworzono warunki

sprzyjające rozwijaniu postaw proaktywnego społeczeństwa obywatelskiego

-prowadzono edukację kulturalną mieszkańców Olsztyna

-upowszechniano literaturę i kulturę regionu

-rozpowszechniano wiedzę z zakresu sztuki i nauk przyrodniczych

-stworzono płaszczyznę służącą integracji pracowników instytucji miejski.

Głównym punktem wydarzenia było spotkanie z wybitnym autorem opowiadań i powieści science fiction, Jackiem Dukajem, autorem takich dzieł, jak „Katedra”, monumentalny „Lód”, czy wydana jedynie w formie ebooka „Starość Aksolotla”. Udział w tym spotkaniu pozwolił uczestnikom wzbogacić swoją wiedzę na temat otaczającego świata, wzrosła także ich wrażliwość na kwestie związane ze sztuką i edukacją. To i pozostałe działania ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji pt. „Przyszłość człowieka – człowiek przyszłości” z pewnością pomogły identyfikować i rozwiązywać problemy związane ze współczesną cywilizacją i wyposażały w umiejętność krytycznego postrzegania rzeczywistości. Tego rodzaju umiejętności mają ogromne znaczenie w budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 4500 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 4000 zł

 

Festiwal Planeta Umiejętności (03.09.2018 – 31.10.2018)

W ramach projektu zorganizowano w bibliotece multimedialnej Planeta 11 otwarty bezpłatny Festiwal Planeta Umiejętności skierowanego do młodzieży z Olsztyna w wieku 15-18 lat. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się rozszerzyć ofertę edukacyjno-kulturalną biblioteki i zainspirować jak największą liczbę osób do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W ramach wydarzenia zorganizowano:

– warsztaty filmu dokumentalnego,

– warsztaty filmu animowanego,

– warsztaty w konwencji teledysku,

– finał projektu (event z projekcją filmów).

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 5000 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 4000 zł