Atlantyda Północy – II edycja Festiwalu Literatury

Projekt stanowił kontynuację zadania pt. „Atlantyda Północy – Festiwal Literatury”, realizowanego w 2022 r. ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorządu Olsztyna. Zadanie miało na celu podniesienie aktywności kulturalnej oraz upamiętnienie dziedzictwa regionalnego wśród mieszkańców oraz turystów. Zakładało realizację Festiwalu, który prezentuje twórczość i sylwetki artystów oraz znanych postaci z Warmii i Mazur. W wyniku realizacji projektu zostało zorganizowane ośmiodniowe wydarzenie literackie o wysokich walorach artystycznych i kulturotwórczych, mające wpływ na rozwój regionalnej tożsamości. Program drugiej edycji Festiwalu „Atlantyda Północy” był bogaty w interdyscyplinarne wydarzenia, adresowane do wszystkich grup wiekowych. Dominowały one w przestrzeni publicznej na terenie Olsztyna, współorganizowane z instytucjami zajmującymi szczególne miejsce w kształtowaniu życia kulturalnego oraz edukacyjnego m.in. z: Instytutem Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Fundacją Borussia, Galerią Sztuki BWA, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie, Gminą Olsztyn.

Poniżej prezentujemy zrealizowany program Festiwalu:

 • 30 czerwca – wystawa w BWA z okazji 30-lecia wystawy „Atlantyda Północy”
 • 1 lipca – familijna gra miejska „Konstelacja odkrywców marzeń” (organizowana ze środków Samorządu Olsztyna w ramach obchodów Roku Mikołaja Kopernika)
 • 1 lipca – wernisaż ekspozycji „Słowa dla przyjezdnych i tutejszych” w Galerii Dobro (MOK Olsztyn)
 • 2 lipca – spacer z przewodnikiem PTTK ulicami olsztyńskiej starówki
 • 4 lipca – wieczór poetycki prezentujący twórczość artystów skupionych wokół Galerii Jednego Wiersza połączony z muzycznymi aranżacjami lokalnych artystów. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prezentująca twórczość olsztyńskich poetów w artystycznej interpretacji Natalii Skowrońskiej-Iwańczyk,
 • 6 lipca – pokaz filmu archiwalnego połączony z prelekcją (Instytut Północny)
 • 7 lipca – Dom Mendelsohna ul. Zyndrama z Maszkowic 2 – Wieczór „Geopoetyka, czyli poetycka metafizyka krajobrazu”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna Jacka Sztorca „Wnętrza krajobrazu”
 • 8 lipca – Barczewo poetyckie – spacer tematyczny z Kazimierzem Brakonieckim

Dodatkowo w ramach Festiwalu został nagrany i wyemitowany film „Podróż do kieszeni” – spotkanie poetyckie z Michaliną Janyszek. Można go obejrzeć w mediach społecznościowych (YouTube, Facebook).
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z umową projektową, została wydatkowana na organizację wystawy połączonej z koncertem wokół Galerii Jednego Wiersza. Pozostała część programu była sfinansowana ze środków własnych wyżej wymienionych podmiotów. Gmina Olsztyn przekazała środki na realizację familijnej gry terenowej oraz zapłaciła za spacer z przewodnikiem.
Projekt miał oddziaływanie zarówno na środowisko artystyczne regionu, jak również na odbiorców literatury.
Dzięki atrakcyjnym wydarzeniom rezultaty projektu były widoczne nie tylko wśród dorosłej części adresatów ale również wśród dzieci. Festiwal daje nadzieję na stworzenie nowej marki regionu, która ma szansę na stanie się rozpoznawalną w Polsce. Warto zatem kontynuować tak cenne przedsięwzięcie.

Jednym z efektów projektu jest również bogata dokumentacja fotograficzna i filmowa.
Organizatorzy zapewnili dostęp do wydarzeń festiwalowych dla osób z niepełnosprawnościami. Każde z przedsięwzięć odbyło się w miejscu wolnym od barier komunikacyjnych.
Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych zapewniono dostęp do najważniejszych wydarzeń festiwalowych oraz włączono się w obchody Roku Mikołaja Kopernika.
Jednym z efektów projektu jest również bogata dokumentacja fotograficzna i filmowa.
Organizatorzy zapewnili dostęp do wydarzeń festiwalowych dla osób z niepełnosprawnościami. Każde z przedsięwzięć odbyło się w miejscu wolnym od barier komunikacyjnych.
Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych zapewniono dostęp do najważniejszych wydarzeń festiwalowych oraz włączono się w obchody Roku Mikołaja Kopernika.

W ramach projektu zrealizowano następujące rezultaty jakościowe:

 • zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami oraz historią regionu Warmii i Mazur wśród
  mieszkańców oraz turystów,
 • ochrona, ożywienie i upowszechnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • zwiększy zainteresowanie mieszkańców regionu słowem pisanym,
 • wzrost poziomu czytelnictwa w regionie,
 • rozwinięcie praktycznych umiejętności artystycznych uczestników,
 • promocja Warmii jako regionu o wyjątkowych walorach kulturowych,
 • wzbogacenie oferty kulturalnej samorządu województwa,
 • integracja społeczności lokalnej oraz środowisk twórczych.