Podsumowanie projektu „Atlantyda Północy”

Zdjęcie jest ilustracją do treści.

„Mamy Atlantydę Północy w wykonaniu młodego pokolenia […] i jest to wizja, która kojarzy się nie tyle właśnie z badaniem przeszłości, mrokami, aby odtworzyć Słońce pamięci, ale jest to rodzaj ruchu, wiru, odlotu przyjemności, piękna, które pozwala nam powiedzieć, że to, co ulotnie nie tylko jest piękne, ale ono jeszcze zostaje jako mgławica naszych uczuć, które w tej chwili przelatują. Przecież my potrafimy to w jakiś sposób uwiecznić – ja w swoich utworach literackich, a autor tego malowidła na tej ścianie, które jest znakiem, że my mamy świadomość dlaczego i po co tutaj żyjemy.” – tak Kazimierz Brakoniecki, olsztyński pisarz i poeta przedstawił ideę muralu, który od kilku tygodni zdobi ścianę budynku, w którym mieści się olsztyńskie Przedszkole Miejskie nr 6.

Dnia 11 października 2021 r. odbyło się oficjalne podsumowanie projektu „Atlantyda Północy”, którego celem było wprowadzenie w przestrzeń miejską elementów dzieła artystycznego, dostępnego w bezpośrednim odbiorze dla mieszkańców Olsztyna oraz odwiedzających nasze miasto turystów. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich (przedstawiciele Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Kultury i Edukacji – Urząd Marszałkowski Woj. W-M w Olsztynie) oraz olsztyńskich władz (Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Miasto Olsztyn), przedstawiciel firmy Remondis Warmia-Mazury, która współfinansowała przedsięwzięcie, dyrektor Przedszkola nr 6 w Olsztynie, wspomniany Kazimierz Brakoniecki – twórca idei Atlantyda Północy i Bartosz Świątecki (Bartek Świątecki) – olsztyński artysta i autor muralu, a także przedstawiciele regionalnych mediów.

Podczas wydarzenia wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Olsztynie zaprezentowali wspaniały występ taneczno-muzyczny, dziękując tym samym artystom za udekorowanie budynku.


Projekt „Atlantyda Północy” realizowany był przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół MBP w Olsztynie. Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Olsztyn, z wkładem finansowym firmy Remondis Warmia-Mazury.