Konstelacja odkrywców marzeń: Ty też możesz być Kopernikiem – miejska gra rodzinna

Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę kształtowania postaw i autorytetów w dziedzinie sztuki i edukacji wśród
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Działanie miało na celu zainspirowanie i zaangażowanie rodziców
oraz opiekunów w ideę ochrony dziedzictwa kulturowego. Przy okazji obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja
Kopernika projekt wzbogacił wiedzę uczestników na temat życia i dzieł wybitnego astronoma.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowaliśmy w przestrzeni miejskiej grę familijną pt. ”Konstelacja odkrywców
marzeń. Ty też możesz być Kopernikiem!”. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami na specjalnie zaaranżowanej
trasie na Plantach Miejskich przy ul. Pieniężnego w Olsztynie. Na stanowiskach, za wykonanie artystycznych
zadań, dzieci zdobywały pieczątki. Towarzyszyły temu animacje, warsztaty plastyczne i ruchowe. Uczestnicy za
ukończenie gry otrzymali drobne nagrody. Na stanowiskach gry zaprezentowaliśmy dziedziny, którymi zajmował
się Mikołaj Kopernik. Poczyniliśmy starania, aby ukazać astronoma nie tylko jako postać pomnikową i
historyczną, lecz jako wszechstronnego człowieka, z którego dokonań czerpiemy każdego dnia. Wykazaliśmy,
że postać naukowca, jego pasja i różnorodność podejmowanych inicjatyw może być inspiracją dla
najmłodszych. Dlatego hasłem przewodnim gry był zwrot: Ty też możesz być Kopernikiem! Do współpracy
zaprosiliśmy Karola Kalinowskiego, znanego twórcę komiksów oraz Teatr Barnaby ze spektaklem pt. „Miś
Tymek”. Wydarzenie miało wysoki potencjał animacyjny i artystyczny.
Dodatkowo organizatorom udało się pozyskać nagrody rzeczowe w postaci książek z Funduszu Promocji
Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

Pozostałe rezultaty projektu:

 • utrwalono regionalną tożsamości kulturową,
 • zainspirowano oraz zaangażowano rodziców i opiekunów w ideę ochrony dziedzictwa
  kulturowego,
 • rozbudzono poczucia wspólnoty kulturowej wśród mieszkańców Olsztyna,
 • promowano czytelnictwo oraz wartościowe formy literackie,
 • podniesiono kompetencje kulturalne i rozbudzono potrzeby artystyczne,
 • umożliwiono uczestnikom kontakt z twórczością oraz sylwetkami współczesnych artystów, których twórczość
  stanowi wartościowe wsparcie w rozwoju dziecka,
 • ukazano spędzania wolnego czasu z literaturą jako prestiżową aktywność społeczną,
 • rozwinięto praktyczne umiejętności uczestników oraz wzmocniono poczucie własnej wartości,
 • umożliwiono otwarty dostępu do kultury dzieciom, które mają z różnych przyczyn dostęp ograniczony.
  Jednym z rezultatów wydarzenia było rozbudzenia wśród dzieci i ich opiekunów zainteresowania historią oraz
  kulturą regionu. Projekt wzbogacił ofertę kulturalną Olsztyna, a przy okazji ukazał Warmię jako region o
  wyjątkowych walorach kulturowych i historycznych.