Zasady korzystania z bibliotek

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wprowadza następujące instrukcje korzystania z naszych usług:
 1. Godziny funkcjonowania poszczególnych bibliotek dostępne są w zakładce kontakt.
 2. Użytkownicy i bibliotekarze przebywają w bibliotece przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa – używają środków ochrony w postaci m.in.  maseczek.
 3. Pomiędzy pracownikami i użytkownikami powinna być zachowana bezpieczna odległość min. 1,5 m. Obowiązuje to również osoby czekające przed wejściem do biblioteki.
 4. Użytkownicy mogą korzystać jedynie z wypożyczalni. Czytelnie, stanowiska komputerowe, punkty xero oraz kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte.
 5. Liczba czytelników jednocześnie przebywających w lokalu musi równać się liczbie stanowisk obsługi w danej filii. Pozostałe osoby zobowiązane są oczekiwać na skorzystanie z biblioteki przed wejściem do pomieszczenia (informacja o maksymalnej liczbie czytelników w bibliotece znajduje się przy wejściu do lokalu).
 6. Wstrzymany został wolny dostęp do księgozbioru od 30.11.2020.
 7. W celu uniknięcia ewentualnego skażenia materiałów bibliotecznych proces zwrotu i wypożyczania książek zostaje rozdzielony. Każda osoba obsługiwana jest przez dwóch pracowników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: jeden pracownik odbiera zwracane książki, drugi zaś wypożycza.
 8. Użytkownicy mają możliwość elektronicznego zamawiania oraz przedłużania telefonicznie terminu zwrotów wypożyczonych książek w celu skrócenia czasu przebywania w bibliotece.
 9. Z uwagi na zagrożenie zwracane zbiory będą poddawane kwarantannie na okres 5 dni, co ograniczy możliwość wypożyczenia ich w tym czasie przez inne osoby. W katalogu bibliotecznym zostanie nadany im status „Wstrzymane wypożyczanie”.
 10. Wstrzymane zostają zwroty materiałów bibliotecznych w dowolnej filii. Należy oddać je w bibliotece, w której zostały wypożyczone.
 11. Wstrzymana zostaje organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych.
 12. Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii MBP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach korzystania z usług bibliotecznych.

Osoby chore prosimy o pozostanie w domach.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie epidemii i minimalizowania ryzyka zakażenia użytkowników i pracowników bibliotek. Działalność kulturalna i edukacyjna Multicentrum została przeniesiona do przestrzeni internetowej.

Zwracamy się do Państwa o respektowanie powyższych instrukcji oraz o wyrozumiałość w najbliższym czasie.