Abecadło TV

„Abecadło TV” to cykl filmów edukacyjnych dla dzieci rozwijających kompetencje czytelnicze oraz dających rodzicom gotowe narzędzia i materiały do pracy z książką. Projekt miał za zadanie przenieść część działalności realizowanej w  bibliotece do rzeczywistości internetowej, a jego głównym celem było podniesienie świadomości i kompetencji czytelniczych oraz promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Założeniem projektu było wyrównanie szans wszystkich dzieci. W szczególności tych, które mają utrudniony dostęp do oferty kulturalnej. Dzięki udostępnionym materiałom edukacyjnym najmłodsi mieli szansę uczestniczenia w wychowaniu literackim. Być może po raz pierwszy wzięli udział w zajęciach bibliotecznych.

W ramach projektu stworzono i zaprezentowano cykl dziesięciu filmów pt. Abecadło TV, którego odbiorcami były dzieci w wieku 0-10 lat oraz ich rodzice/opiekunowie. Filmy zostały przygotowane przez zespół doświadczonych bibliotekarzy oraz profesjonalną firmę producencką. Do filmów zostały załączone gotowe scenariusze i karty pracy do wykorzystania w domu.

Materiał filmowy został przygotowany, aby  podnieść  świadomość i kompetencje czytelnicze oraz wyposażył odbiorców w konkretne narzędzia do pracy z książką. Przy tworzeniu scenariuszy wykorzystano utwory literackie o różnym stopniu trudności, aby zainspirować do zabaw z książką czytelników na różnym poziomie przygotowania literackiego. Wypowiedzi ekspertów, rodziców oraz pracowników biblioteki kładły nacisk na  problematykę roli książki w wychowywaniu i stymulowaniu rozwoju dzieci. Scenariusze filmów  powstały we współpracy ze specjalistami w dziedzinie bajkoterapii i artterapii. 

Udostępnienie filmów w Internecie, za pośrednictwem YouTube’a , Facebooka oraz strony internetowej MBP, umożliwiło percepcję wszystkim zainteresowanym, bez względu na miejsce zamieszkania oraz status społeczny. Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej, po filmy sięgnęli również bibliotekarze, nauczyciele i osoby związane z wczesną edukacją dzieci z terenu całej Polski. W ten sposób Miejska Biblioteka w Olsztynie zwiększyła zasięg swojej działalności oraz poszerzyła grono odbiorców. 

Na stronie internetowej biblioteki, została utworzona specjalna zakładka : http://www.mbp.olsztyn.pl/abecadlotv/. Właśnie tam znajduje się bardzo szeroka informacja na temat projektu, wszelkie materiały dodatkowe (scenariusze, karty pracy) a także wszystkie odcinki cyklu Abecadło TV.

Projekt „Abecadło TV” realizowany był przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” w kwocie 33000.