Świat we fraktalach – wystawa w Planecie 11

Zapraszamy do Planety 11 na wernisaż wystawy „Świat we fraktalach” Andrzeja Lubeckiego, który odbędzie się 9 grudnia (poniedziałek) o godz. 17:30.
Wstęp wolny!

Wystawę będzie można oglądać do końca grudnia 2019 r.


Andrzej Lubecki – urodzony w Warszawie w 1950 r. W 1971 rozpoczął studia w Olsztynie na wydz. Geodezji i UR.

Celem wystawy jest przedstawienie dorobku w zakresie pozyskania zdjęć cyfrowych i możliwości ich przetwarzania, by wzbudzić w obserwatorze zainteresowanie i pobudzić jego emocje. W wystawie zaprezentowano zdjęcia w cyfrowej formie fraktalnej o różnej tematyce, głównie przyrodniczej i architektonicznej.

Od Autora:

Z fotografią byłem związany od dziecka…

W roku 1977 ukończyłem studnia w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Następnie pracując w ART, Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji, skończyłem Podyplomowe Studium Fotografii Naukowej i Technicznej w Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie prowadziłem zajęcia ze studentami w zakresie fotogrametrii. Moja praca magisterska związana była z wykorzystaniem naziemnych technik fotograficznych w lokalizacji chorób roślin.
W Warszawie w Instytucie Geodezji i Kartografii, w Ośrodku Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych odbyłem staż naukowy, uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Praca doktorska była związana z zastosowaniem zdjęć lotniczych w różnych zakresach widma elektromagnetycznego (fotografia wielospektralna, spektrostrefowa, w podczerwieni) do wykrywania i lokalizacji chorób roślin uprawnych na terenach Warmii i Mazur. Prowadziłem działalność gospodarczą pt.: „ART-Foto” – sklep fotograficzny w Olsztynie. Ucząc studentów fotografii i fotogrametrii miałem bezpośredni dostęp do różnorodnego klasycznego i cyfrowego sprzętu foto. Wykonywałem różnorodne fotografie do czasopism popularno-naukowych.
W pracach badawczych zajmowałem się również termowizją w różnych zastosowaniach: budownictwo, służba zdrowia, lotnicze mapy termalne miast i terenów przyrodniczych.
Od 1977 do 2017 pracowałem w ART i UWM w Olsztynie jako asystent stażysta, asystent, adiunkt, st. wykładowca. Ponad 15 lat zajmowałem się Studenckimi Kołami Naukowymi. Jestem specjalistą z zakresie wykonawstwa i interpretacji zobrazowań lotniczych i termowizyjnych. Obecnie jestem emerytem. Od czerwca br., zacząłem zajmować się fotografią fraktalową.