Pracownia świąteczna: Boże Narodzenie w sztuce na Warmii

Boże Narodzenie to popularny temat w sztuce chrześcijańskiej, reprezentowany w różnorodnych dziełach. Warmia od stuleci jest uczestnikiem i współtwórcą bożonarodzeniowej tradycji obrazowej, o czym opowie historyk sztuki, Joanna Piotrowska.

Zapraszamy do wysłuchania prelekcji pt. „Boże Narodzenie w sztuce na Warmii”.


Materiał powstał w ramach cyklu wydarzeń „Pracownia świąteczna: Warnijskiej Gody”, zrealizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
Dofinansowano ze środków Samorządu Miasta Olsztyna.

Więcej informacji: https://mbp.olsztyn.pl/pracownia-swiateczna-warnijskie-gody/.