Nabór na stanowisko: młodszy bibliotekarz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz

Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej „Multicentrum”, Olsztyn, ul. Bolesława Limanowskiego 8

Obowiązki

 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu wiedzy i nauki wśród dzieci i młodzieży, seniorów oraz grup specjalnych (niepełnosprawnych),
 • realizowanie imprez, warsztatów, przedsięwzięć promujących szeroko rozumianą naukę, sztukę, kulturę oraz czytelnictwo,
 • prowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • realizacja projektów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • zainteresowania nowymi technologiami oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka elektroniczna),
 • umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
 • preferowane doświadczenie pedagogiczne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • mile widziana obsługa muzycznych programów cyfrowych typu eJay, Ableton Live, Cubase, Launchpad Mini, podstawowa wiedza na temat programowania komputerowego. 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  2014r., poz. 1182).

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail:  (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 24 listopada 2017r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.