Jakub Żulczyk odwiedził Planetę 11 | fotorelacja

W miniony piątek, 9 września bibliotekę Planeta 11 odwiedził jeden z najważniejszych współczesnych polskich pisarzy – Jakub Żulczyk.
Z autorem rozmawiał Łukasz Wieliczko, a zgromadzona gremialnie publiczność dowodzi, że Olsztyn czyta.

Dziękujemy zarówno pisarzowi, jak i Wam, czytelnicy za to spotkanie.

Wydarzenie zakończyło cykl wakacyjnych spotkań „Latem wybieram kulturę”, który był realizowany w Planecie 11 w ramach projektu dofinansowanego ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.