BARWY EKO!! (01.04.2016 – 30.06.2016)

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Podejmowane działania mają na celu m.in. rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i kształtowanie trwałych postaw proekologicznych wśród młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jednym z elementów projektu jest konkurs fotograficzny „TO, CO MNIE OTACZA – kocham i dbam”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.mbp.olsztyn.pl oraz filia18.blogspot.com.

Więcej informacji o projekcie