Poszukujemy pracownika do Działu Promocji

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: specjalista ds. promocji i marketingu

Warunki zatrudnienia:

– umowa o pracę na czas określony,
– 1 etat,
– proponowane wynagrodzenie brutto: stawka zasadnicza w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składniki pochodne (premia, dodatek stażowy).

Miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. Rodziewiczówny 2.

Obowiązki

– inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych m.in. imprez, warsztatów i konferencji poświęconych upowszechnianiu czytelnictwa,
– opracowywanie materiałów promocyjnych, informacji prasowych oraz tekstów na potrzeby strony internetowej MBP,
– obsługa redakcyjna stron internetowych oraz mediów społecznościowych,
– pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów,
– wystąpienia publiczne,
– współpraca z instytucjami partnerskimi.

Wymagania

– wykształcenie wyższe (preferowane humanistyczne),
– zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
– umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i pracy w zespole,
– podstawowa wiedza z zakresu marketingu i promocji,
– biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z internetu,
– umiejętność redagowania treści stron internetowych i mediów społecznościowych,
– umiejętność wystąpień publicznych,
– zdolności animacyjne,
– komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
– inwencja i pomysłowość,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Mile widziana obsługa programów graficznych i rozeznanie w rynku wydawniczym książek.

Wymagane dokumenty:

– życiorys – curriculum vitae,
– list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1182).

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:
7.30-15.30 lub przesłanie na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 15 kwietnia 2016r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.