Zapraszamy na premierę książki „Uroczysko” Aleksandry Dobies

Grafika jest ilustracją do treści.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w piątek, 19 listopada o godz. 17.00 do Planety 11 (al. Piłsudskiego 38) na premierę książki pt. Uroczysko Aleksandry Dobies, z ilustracjami Eweliny Bielak.

Podczas wydarzenia odbędzie się spotkanie z autorką oraz ilustratorką, które poprowadzi Łukasz Ślusarczyk.


O książce:

Uroczysko to literacki debiut Aleksandry Dobies, w którym autorka łączy doskonale znane mieszkańcom Warmii podania i legendy z ponadczasową problematyką zła i uprzedzeń. Napisana w konwencji baśni historia jest opowieścią o mieszkańcach Uroczyska, zaczerpniętych wprost z legend oraz wierzeń naszych przodków. Jednak mimo bezpośrednich odwołań do tradycyjnego pisarstwa regionu, jest to tekst oryginalny i świeży, wypełniający powstałą współcześnie baśniową niszę na Warmii.

Mgliste, oniryczne i momentami groźne Uroczysko wypełniają, spisane z wyjątkową lekkością, dialogi w gwarze, którą przez wieki posługiwali się mieszkańcy regionu. Nad jej poprawnością czuwał Edward Cyfus – pisarz oraz gawędziarz, popularyzator gwary i kultury warmińskiej. Jednak zanim czytelnik przestąpi próg powieściowego Uroczyska, czeka na niego słowo wstępne od prof. Zbigniewa Chojnowskiego, który pisze: „Uroczysko Aleksandry Dobies jest baśnią, kontynuującą twórczo i nowocześnie najlepsze tradycje polskiego pisarstwa tego typu na Warmii”.

Ponadto nastrojowość baśni oddają zawarte w niej niezwykłe, nieco mroczne ilustracje autorstwa olsztyńskiej artystki, Eweliny Bielak. Połączenie warstwy wizualnej z tekstową jawi się jako niebywała pochwała Warmii ze szczególnym zaakcentowaniem jej wyjątkowej przyrody, ściśle powiązanej z historią i obyczajami mieszkańców.

Książka Aleksandry Dobies wzbogaci zbiory biblioteczne w Olsztynie, a także w regionie i kraju:

Nad wydaniem książki Aleksandry Dobies czuwa Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w ramach projektu „Wsparcie przygotowania i wydania publikacji, spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, przyczyniające się do rozwoju i promocji kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Olsztyna oraz Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.