WARMIA W RĘKACH DZIECI (4.12.2017-31.01.2018)

Celem projektu był wzrost jakości proponowanych usług oraz rozbudzanie, wśród 15 dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie (SOSW) wrażliwości na tradycję, historię, obrzędowość oraz zwiększenie zainteresowania młodego pokolenia tradycją i kulturą ludową Warmii, poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów terapii zajęciowej. W ramach zadania odbyły się:
– warsztaty graficzno-komputerowe,
– warsztaty rzemieślnicze,
– warsztaty malowania na szkle,
– warsztaty hafciarskie.
Podsumowaniem zdobytej wiedzy i zrealizowanych działań była wystawa wykonanych prac,
Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z Fundacji BOŚ.

więcej informacji >>