Szukamy pracownika: młodszy bibliotekarz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zatrudni pracownika na stanowisku: młodszy bibliotekarz.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony (docelowo na czas nieokreślony),
 • 1 etat.

Obowiązki

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych,
 • organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych oraz zajęć dla grup zorganizowanych,
 • porządkowanie i opracowywanie zbiorów,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne,
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą, mile widziane rozeznanie na rynku wydawniczym,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
 • inwencja i pomysłowość,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

Przed złożeniem dokumentacji prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata na stanowisko, dotyczącą danych osobowych:   KLAUZULA  (klik)

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania: DOC, PDF) – należy przesłać skan oryginału podpisanego czytelnie,
 • list motywacyjny (skan oryginału podpisanego czytelnie).

Uwaga! Prosimy o nieskładanie dokumentów innych niż wymagane.

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez przesłanie ich na adres e-mail: (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z dwóch dopuszczalnych formatów: pdf, doc/docx).

Dokumenty przyniesione do siedziby MBP lub wysłane pocztą nie będą rozpatrzone i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zostaną zniszczone.

w terminie do 13 września 2023r., do godz. 15.00

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.