„Rozum pod kopułą” – czyli planetarny festiwal nauki, literatury i sztuki (01.08.2018- 15.11.2018)

W wyniku podjętych działań zorganizowano cykl imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, promujący wiedzę z zakresu sztuki (literatury, malarstwa, filmu) oraz nauk przyrodniczych wśród mieszkańców Olsztyna. Stworzono w ten sposób wartościową, ciekawą i nowoczesną ofertę działań kulturalnych, która zwiększyła zainteresowanie mieszkańców Olsztyna ofertą miejskich instytucji kultury. Pokazano kulturotwórczy i edukacyjny potencjał Olsztyna

-podjęto próbę kształtowania postaw świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze. Stworzono warunki

sprzyjające rozwijaniu postaw proaktywnego społeczeństwa obywatelskiego

-prowadzono edukację kulturalną mieszkańców Olsztyna

-upowszechniano literaturę i kulturę regionu

-rozpowszechniano wiedzę z zakresu sztuki i nauk przyrodniczych

-stworzono płaszczyznę służącą integracji pracowników instytucji miejski.

Głównym punktem wydarzenia było spotkanie z wybitnym autorem opowiadań i powieści science fiction, Jackiem Dukajem, autorem takich dzieł, jak „Katedra”, monumentalny „Lód”, czy wydana jedynie w formie ebooka „Starość Aksolotla”. Udział w tym spotkaniu pozwolił uczestnikom wzbogacić swoją wiedzę na temat otaczającego świata, wzrosła także ich wrażliwość na kwestie związane ze sztuką i edukacją. To i pozostałe działania ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji pt. „Przyszłość człowieka – człowiek przyszłości” z pewnością pomogły identyfikować i rozwiązywać problemy związane ze współczesną cywilizacją i wyposażały w umiejętność krytycznego postrzegania rzeczywistości. Tego rodzaju umiejętności mają ogromne znaczenie w budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 4500 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 4000 zł