Rekrutacja: młodszy bibliotekarz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz
 

Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie „Planeta 11”, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38.

Obowiązki

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • porządkowanie i opracowywanie zbiorów,
 • organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych,
 • aktualizowanie strony internetowej.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne (np. kulturoznawstwo, filologia polska),
 • predyspozycje do pracy z młodzieżą,
 • zainteresowania szeroko rozumianą literaturą, mile widziane rozeznanie na rynku wydawniczym,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i pracy w zespole,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • inwencja i pomysłowość,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z internetu (umiejętność wykorzystania go w pracy),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.)

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 15 września 2017r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.