PTASIA STREFA

04.05.2016 – 20.06.2016

Adresatami projektu są dzieci w wieku 8-10 lat z SP nr 29 w Olsztynie. W trakcie realizacji zadania poruszymy takie zagadnienia jak:
– przystosowanie ptaków do życia w środowisku,
– różnorodność w świecie ptaków,
– dymorfizm płciowy,
– biologia ptaków,
– rozpoznawanie głosów ptaków,
– zachowania lęgowe ptaków,
– pierwsza pomoc medyczna.

W efekcie podjętych działań powstanie informator o wybranych gatunkach ptaków.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną. 
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

więcej informacji na stronie filii Multicentrum

7 stowarzyszenie przyjaciol miejskiej biblioteki

WFOS