Prezydenci powojennego Olsztyna w latach 1945-1950. Szkice biograficzne

Miłośników historii Olsztyna serdecznie zapraszamy na odczyt dr. Roberta Syrwida pt. „Prezydenci powojennego Olsztyna w latach 1945-1950. Szkice biograficzne”.
Podczas wystąpienia zostaną przedstawione informacje o życiu i działalności publicznej czterech pierwszych powojennych prezydentów Olsztyna: Bronisława Latosińskiego, Tadeusza Pałuckiego, Stefana NafalskiegoCzesława Browińskiego.
Zgromadzony materiał źródłowy został opracowany w oparciu o wyniki poszukiwań badawczych, przeprowadzonych w zasobach kilkunastu placówek archiwalnych na terenie kraju.
Uzupełnienie części informacyjnej stanowić będzie prezentacja multimedialna (fotografie i scany dokumentów).
Spotkanie organizowane jest z okazji przypadającej w 2015 roku 70. rocznicy funkcjonowania administracji polskiej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej.

Data odczytu:
17.04.2015 r. godz.17.00
Miejsce:
Planeta 11, al. Piłsudskiego 38