Pracownia Baśni i Legend (27.05.2019 – 11.10.2019)

Pracownia Baśni i Legend (27.05.2019 – 11.10.2019)

Projekt „Pracownia Baśni i Legend” to kontynuacja cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu z 2018 r. pt. „Pracownia Literacka”. Zakładał stworzenie cyklu warsztatów, prelekcji oraz spotkań promujących wiedzę wśród mieszkańców Olsztyna na temat historii, tradycji i kultury regionu. Odbiorcami byli dorośli i dzieci.

W ramach projektu została stworzona również książka dla dzieci pt. „Czytuś w świecie warmińskich baśni”. Pozycja wprowadza najmłodszych w świat baśni i legend warmińskich. Autorką jest znana olsztyńska pisarka dla dzieci, Anna Mikita. Za oprawę graficzną odpowiadał Kamil Iwańczyk. Książka zostanie włączona w zbiory MBP oraz przekazana do olsztyńskich przedszkoli i szkół.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:

• Jak opowiadać baśnie?

Warsztat edukacyjny na temat opowiadania bajek przeprowadzony przez Mateusza Świstaka, polonistę i opowiadacza bajek. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób opowiadać historie, jak korzystać ze storytellingu oraz jak ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości kulturalnej mają klasyczne teksty literackie.

• Wspomnienie Marii Zientary-Malewskiej

Spotkanie upamiętniające twórczość najwybitniejszej postaci związanej z kulturą Warmii i Mazur. Wydarzenie poprowadziła dziennikarka Radia Olsztyn. O poetce opowiadała jej bratanica, Maria Surynowicz. Nastąpiło również odsłonięcie jednego z wierszy poetki w Galerii Jednego Wiersza przy ul. Rodziewiczówny.

• Z warmińskich pól i łąk

Na warsztatach przybliżono walory oraz bogactwo przyrody warmińskiej, która stanowi tło w legendach warmińskich. Odbyły się dwa warsztaty na temat fauny i flory regionu.

• Patroni naszych ulic

Warsztaty literackie w oparciu o bajkowe nazwy ulic, połączone z prezentacją postaci znanych twórców literackich.

• Warsztaty teatralne

Spotkanie dla dzieci, podczas którego uczestnicy poznali tajniki teatru.

• W slangu młodzieżowym

Warsztat parafrazy znanych legend warmińskich, podczas których uczestnicy zapoznali się z twórczością Ireny Kwinto. Ponadto dzieci miały okazję popracować nad swój warsztatem literackim, przy wykorzystaniu slangu młodzieżowego.

• Benefis Teatru Form Niezależnych Korzunowicz

Z okazji 25-lecia Teatru zaproponowaliśmy jubileuszowe spotkanie z Grażyną i Mirosławem Korzunowiczami, twórcami jedynego zawodowego teatru na Warmii i Mazurach o prywatnym charakterze. Spotkanie uświetniły występy olsztyńskich artystów.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Całkowity koszt projektu: 16500 zł

Dotacja z Urzędu Miasta: 14000zł

Media o projekcie:

https://www.olsztyn24.com/news/33984-w-pracowni-basni-i-legend-o-marii-zientarze-malewskiej.html

https://olsztyn.gosc.pl/doc/5857688.Benefis-Teatru-Korzunowiczow

https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,25196885,teatralni-hipnotyzerzy-swietowali-w-olsztynie-35-lecie.html

https://ro.com.pl/benefis-35-lat-teatru-rodziny-korzunowiczow/01470085

http://orientacja.pl/596793,Pracownia-Basni-i-Legend-Maria-Zientara-Malewska-Spotkanie-wspomnieniowe.html

https://www.facebook.com/TVP3Olsztyn/videos/2474446972639047/?v=2474446972639047