Po tropach i śladach do…

logoDzieci korzystające ze zbiorów w filii nr 18 – Dajtki, przystępują do realizacji projektu „Tropami zwierząt leśnych”, w ramach którego nauczą się rozpoznawać ślady i tropy zwierząt leśnych. W trakcie różnorodnych działań uczestnicy projektu m.in. zgłębią wiedzę o życiu i zwyczajach zwierząt dziko żyjących w naszych lasach i poznają zachowania wybranych gatunków zwierząt na podstawie odnalezionych śladów.

 

– Wystawa – „Tropami zwierząt leśnych” – wernisaż
– Dobrze znamy ślady i tropy zwierząt
– Potrafimy rozpoznać i wykonać tropy zwierząt leśnych
– Poszukiwania śladów i tropów zwierząt w terenie – wycieczka do lasu
– Jak zrobić dobre zdjęcie przyrodnicze?
– Ślady i tropy zwierząt

 

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy współudziale finansowym WFOŚiGW w Olsztynie.


logo_wfosigw_olsztyn SPMBP
 


powrót do opisu projektu

Wystawa – „Tropami zwierząt leśnych” – wernisaż

Nasze piękne zdjęcia, które zrobiliśmy podczas wycieczki do lasu zostały profesjonalnie wydrukowane, z nich organizowana została wystawa pt. „Tropami zwierząt leśnych”. Na wernisaż zaprosiliśmy naszego wcześniejszego eksperta, leśnika z Nadleśnictwa Kudypy pana Jacka Przeczewskiego. Gość opowiedział o zwyczajach wybranych gatunków zwierząt leśnych, podsumował i uzupełnił wiedzę, którą dzieci zdobyły podczas zajęć. Wyświetlony został film o arboretum w Kudypach. Uczestnicy zajęć zostali nagrodzeni książkami o tematyce ekologicznej, akcesoriami plastycznymi, plakietkami odblaskowymi oraz przyniesioną przez leśnika karmą dla ptaków.

powrót do opisu projektu

Dobrze znamy ślady i tropy zwierząt

Wykonane na poprzednich zajęciach wzory kończyn zwierząt odciskaliśmy w szybkoschnącej masie gipsowej. Zapoznaliśmy się z literaturą o tematyce przyrodniczej, rozwiązywaliśmy zagadki i quizy dotyczące szukania rozpoznawania śladów oraz tropów zwierząt. Opracowaliśmy i przygotowaliśmy karty do albumów „Tropami zwierząt leśnych”.

powrót do opisu projektu

Potrafimy rozpoznać i wykonać tropy zwierząt leśnych

Na podstawie informacji dotyczących tropów zwierząt uzyskanych podczas wcześniejszych zajęć i wycieczki, próbowaliśmy je wykonać. W tym celu wykorzystaliśmy plastelinę, następnie powstałe „kończyny” odciskaliśmy na papierze. W lepszym wykonaniu zadania pomogła nam projekcja filmu i biblioteczna literatura fachowa.

powrót do opisu projektu

Poszukiwania śladów i tropów zwierząt w terenie – wycieczka do lasu

Odbyliśmy wycieczkę do lasu pod czujnym okiem naszej ekspertki z Nadleśnictwa Kudypy pani Agaty Rutkowskiej. Naszym celem było odnalezienie śladów i tropów pozostawionych przez dzikie zwierzęta. Przy okazji poznaliśmy lub przypomnieliśmy sobie gatunki drzew i krzewów a wszystko to odbyło się w pięknej jesiennej aurze.

powrót do opisu projektu

Jak zrobić dobre zdjęcie przyrodnicze?

W trakcie zajęć nasz gość pan Marcin Nadolski wyjaśnił dzieciom od czego zależy dobre zdjęcie, jak należy ustawić aparat i jak wykonywać zdjęcia przyrodnicze, żeby ich jakość i wartość była wysoka. Opowiadał także o swoich licznych, bezkrwawych łowach, rezultatem których są piękne filmy i fotografie zwierząt.

powrót do opisu projektu

Ślady i tropy zwierząt

Na spotkaniu z leśnikiem z Nadleśnictwa KUDYPY dzieci dowiedziały się czym są tropy i ślady zwierzat, jak wyglądają, gdzie i jak należy ich szukać. Zadawały pytania dotyczące lasu, jego mieszkańców, miały także okazję obejrzeć poroże jelenia i sarny. Informacje były tak ciekawe, że warto było je zanotować.

powrót do opisu projektu