PANTA RHEI – mój komentarz do zmieniającej się rzeczywistości. Konkurs literacki dla seniorów

Obecne wydarzenia to szczególny czas, który z pewnością zapisze się w historii. Warto utrwalić go dla pamięci kolejnych pokoleń.
Plakat jest ilusutracją do treści.

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs literacki pt. „PANTA RHEI – mój komentarz do zmieniającej się rzeczywistości”, który skierowany jest do osób w wieku 60+. Jego założeniem jest przede wszystkim integracja oraz aktywizacja środowiska senioralnego. Tematyka pracy konkursowej zachęca do refleksji nad zmieniającym się światem, dając możliwość podzieleniem się swoim spojrzeniem na rzeczywistość i doświadczeniem.

  • Forma prac konkursowych może być dowolna, z wyjątkiem ograniczenia objętości tekstu – tekst literacki nie może przekroczyć  5 400 znaków ze spacjami;
  • Prace powinny zostać opisane w następujący sposób: imię i nazwisko Autora; wiek; miejsce zamieszkania; telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika;
  • Prace należy przesłać na adres: seniorzy@mbp.olsztyn.pl w terminie do 30 września 2020 r.
  • Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w terminie do 15 października.  

Jeśli warunki na to pozwolą, uroczystości finałowej będzie towarzyszyć publiczne odczytanie nagrodzonych tekstów przez aktorów z grupy Teatralni Skauci, współpracującej z Radą Olsztyńskich Seniorów.

Liczymy, że konkurs stanie się formą międzypokoleniowego przekazu bogatego w cenne, skłaniające do refleksji treści. Pobudzi twórczą kreatywność mieszkańców, a tym samym zachęci do pielęgnowania wartości czytelniczych i wspólnego spędzania czasu z książką.

Konkurs „PANTA RHEI – mój komentarz do zmieniającej się rzeczywistości” organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Radę Olsztyńskich Seniorów, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydział Kultury i Ochrony Zabytków UM Olsztyna.

Konkurs objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta.