„Olsztyn – świadectwa przeszłości”

termOkrągłe rocznice są dobrym momentem do podsumowań. Upływający czas, obfitujący w wydarzenia polityczne, wywarł niezatarte piętno na mieszkańcach Olsztyna i regionu. Często stali się oni świadkami lub uczestnikami historii. Kwestie te jednak pozostają w archiwach rodzinnych, wspominane przy różnych okazjach. Stąd też idea konkursu „Olsztyn – świadectwa przeszłości”, aby udokumentować przejawy życia społeczno-politycznego na podstawie relacji uczestników i świadków wydarzeń historycznych żyjących w naszym regionie oraz zdjęć i dokumentów zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach.

Efektem spodziewanym są samodzielnie powstałe prace przedstawiające nieznanych nam bohaterów lub odmienną optykę na znane wydarzenia. Poprzez zagłębienie w historię spodziewamy się rozbudzenia zainteresowania historią małej ojczyzny, regionu i Polski, dodatkowo zaś w zakresie interpersonalnym wzmocnienia więzi międzypokoleniowych. Ileż to razy dojrzałe już osoby wspominają z żalem, że nie słuchali swoich dziadków, tracąc w ten sposób bezpowrotnie pamięć o przeszłości.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób interesujących się historią Olsztyna i regionu.

Prace konkursowe mogą mieć dowolną formę wypowiedzi pisemnej na jeden z dwóch tematów: „Postać” lub „Wydarzenie”.

Prace składane w ramach kategorii „Postać” powinny przedstawiać sylwetki bohaterów historycznych wydarzeń związanych z Olsztynem lub osób spoza Olsztyna biorących udział lub będących świadkami historycznych wydarzeń na terenie miasta w latach 1945 – 2015. Prace składane w ramach kategorii „Wydarzenie” powinny przedstawiać relacje osób żyjących w Olsztynie będących świadkami historycznych wydarzeń związanych z miastem.

Kapituła Konkursu powołana przez organizatora oceni prace w trzech kategoriach wiekowych: poniżej 16 roku życia, 17 – 25 lat oraz powyżej 25 lat.

Prace konkursowe należy przesłać bądź złożyć osobiście do dnia 27 lutego 2015 roku, na adres:
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
10-402 Olsztyn „Dom Polski” ul. Partyzantów 87

 

osp_regulamin