Nabór na stanowisko: księgowy

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: księgowy
 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat
 • płaca zasadnicza w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz pochodne (dod. stażowy, premia)

Miejsce wykonywania pracy:

Miejska Biblioteka Publiczna. 10-030 Olsztyn, ul. Rodziewiczówny 2

Obowiązki

 • wstępna kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencja wyciągów bankowych w systemie księgowo-finansowym,
 • księgowanie dokumentów finansowych,
 • bieżąca kontrola i analiza rozrachunków,
 • uzgadnianie na koniec każdego miesiąca zapisów dokonanych na kontach,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sporządzanie sprawozdań GUS oraz deklaracji PFRON,
 • udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, projektów i planów finansowych,
 • terminowe regulowanie opłat i zobowiązań drogą elektroniczną,
 • przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji finansowej,
 • obsługa programu „Środki trwałe” oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • wykonywanie innych czynności związanych z pracą komórki księgowości zleconych przez przełożonego.

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie,
 • co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość obsługi systemu księgowego, która będzie weryfikowana podczas postępowania

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu ustaw:

a) o finansach publicznych,
b) o rachunkowości,
c) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność,
 • odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie,
 • zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • biegła znajomość środowiska Windows i pakietu Office,
 • mile widziana znajomość systemu finansowo-księgowego Symfonia,
 • brak skazania wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (oraz toczących się postępowań karnych i skarbowych),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny. 

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  2016r., poz. 922).

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail:  (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 25 stycznia 2018r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

BIP: link