7.10 – Konferencja w Planecie 11

Nieuniknionym zjawiskiem towarzyszącym ewolucji Internetu są ciągłe zmiany, które przenikają różne dziedziny aktywności człowieka. Wśród nich ważne miejsce ma biblioteka i jej użytkownicy. Bramą do biblioteki w XXI w. stał się katalog on-line, który musi ulegać przeobrażeniom i technologicznej rewolucji. Jego zastój jest pierwszym elementem zniechęcenia potencjalnego czytelnika do korzystania z usług bibliotecznych. Starajmy się nie dopuścić do tego.

W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Konsorcjum Użytkowników Systemów Bibliotecznych SOWA oraz producenta oprogramowania systemów SOWA firmy Sokrates-software zapraszamy na spotkanie:

Rozwój systemów SOWA w nowym modelu opracowania i wyszukiwania informacji

W związku z wprowadzeniem od 1 października 2015 r. przez Bibliotekę Narodową deskryptorów, które zastąpią dotychczas stosowany Język Haseł Przedmiotowych BN, zapraszamy na spotkanie informacyjne, w trakcie którego zostaną przedstawione zagadnienia opracowania dokumentów z użyciem deskryptorów.

Opracowanie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem deskryptorów wiąże się przede wszystkim z wprowadzeniem zmian w danych bibliograficznych. Dotyczą one przede wszystkim struktury formatu MARC21 w zakresie grupy pól haseł przedmiotowych. Biblioteka Narodowa zaplanowała likwidację opracowania rzeczowego bazującego na gramatyce pozycyjnej i konwersję określników i niektórych tematów do nowych pól. Docelowo też katalog on-line BN ma być wzbogacony o wyszukiwanie fasetowe, zgodnie z którym wyniki wyszukiwania będzie można uszczegóławiać poprzez filtrowanie według określonych kryteriów (faset).

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona ogólna filozofia deskryptorów, a także narzędzia, tj. protokół OAI-PMH, służące do aktualizowania danych katalogowych w nowym modelu opracowania zbiorów.

Zapisy zostały zakończone 

Program
10.00 – 10.20 Powitanie i wprowadzenie w tematykę spotkaniaKrzysztof Dąbkowski (Dyrektor MBP w Olsztynie)
10.20 – 11.30 Katalogi nowej generacji – nowe formy udostępniania zbiorów
– Wojciech Kowalewski (Konsorcjum Bibliotek „SOWA”)
11.30 – 12.00 przerwa kawowa i poczęstunek
12.00 – 12.45 System biblioteczny SOWA SQL
– Leszek Masadyński (Sokrates-software)
13.00 – …. Deskryptory Biblioteki Narodowej
– początek zmian w formacie i wyszukiwaniu (fasety)
– rozpoczęcie dyskusji