Informacja nt. zbiórek publicznych SPMBP

Logo Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej,Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, w terminie od 20 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przeprowadzało zbiórki publiczne w ramach pozwolenia udzielonego przez Prezydenta Olsztyna. Zbiórki były prowadzone z wykorzystaniem skarbon umieszczonych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Stowarzyszenie z przyjemnością informuje, że w ramach zbiórek zebrane zostały środki pieniężne w wysokości 32010 zł, za które zakupiono zbiory biblioteczne (książki i multimedia) dla poszczególnych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Serdecznie dziękujemy za okazane nam wsparcie.