Galeria Jednego Wiersza. Zawiera sztukę | publikacja

„Galeria Jednego Wiersza. Zawiera sztukę” to publikacja złożona z reprodukcji prac artystycznych, będących interpretacjami utworów poetów Warmii i Mazur wystawianych w latach 2018 – 2021 w Galerii Jednego Wiersza przy ul. Rodziewiczówny w Olsztynie. Znalazło się w niej jedenaście utworów autorstwa: Marka Barańskiego, Tamary Bołdak Janowskiej, Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Wojtka Hieronymusa Borkowskiego, Kazimierza Brakonieckiego, Piotra Burczyka, Zbigniewa Chojnowskiego, Michaliny Janyszek, Tomasza Kuklińskiego, Krzysztofa Szatrawskiego oraz Marii Zientary-Malewskiej. Plakatową interpretacje zaś przygotowali artyści: Natalia Skowrońska-Iwańczyk oraz Aleksander Woźniak.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie. W ramach projektu zostało wydanych 180 publikacji w kolekcjonerskiej formie złożonej z drewnianych ramek/szkatułek będących równocześnie prezenterami pozwalającymi wyeksponować wybraną pracę), oraz reprodukcji prac artystycznych będących interpretacjami utworów poetów Warmii i Mazur.
Przedstawiono twórczość artystów zarówno z bogatym dorobkiem jak i również debiutantów. Znalazło się w niej jedenaście utworów autorstwa: Marka Barańskiego, Tamary Bołdak Janowskiej, Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Wojtka Hieronymusa Borkowskiego, Kazimierza Brakonieckiego, Piotra Burczyka, Zbigniewa Chojnowskiego, Michaliny Janyszek, Tomasza Kuklińskiego, Krzysztofa Szatrawskiego oraz Marii Zientary-Malewskiej.
Plakatową interpretacje zaś przygotowali artyści: Natalia Skowrońska-Iwańczyk oraz Aleksander Woźniak.
W świetle długotrwałego procesu budowania tożsamości lokalnej mieszkańców, jednym z głównych rezultatów publikacji było rozbudzenie zainteresowania odbiorców artystami związanymi z naszym regionem jak i również ożywianie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Co ma wpływ na budowanie tożsamości lokalnej oraz więzi mieszkańców z regionem. Publikacja „Galeria Jednego Wiersza” została włączona w zbiory
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Zorganizowano wystawę publikacji, materiał zdjęciowy oraz wideo na potrzeby prezentacji w mediach internetowych. Zostały zamieszczone informacje o antologii oraz dofinansowaniu na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych MBP, a także w mediach regionalnych.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Olsztyna oraz Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.