Dni Poezji

„Nie wiem, co to poezja, nie wiem, po co i na co… Wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą…”
Władysław Broniewski

Plakat jest ilustracją do treści.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wspólne czytanie poezji z okazji jej święta. Być może nadal nie dowiemy się „po co i na co”, ale dobrze jest czasami razem się powzruszać. W obliczu niepewnej przyszłości i silnej potrzeby określania granic, poezja jest właśnie tym, czego określać nie trzeba. Jak to mawiał Charles Bukowski „poezja jest tym, co się dzieje, gdy nic innego nie może”.


  • 15.03. – 31.03., Planeta 11 (al. Piłsudskiego 38) – Wystawa: Galeria Jednego Wiersza
    Wystawa prac poetów z regionu w artystycznej interpretacji Natalii Skowrońskiej-Iwańczyk oraz Aleksandra Woźniaka, eksponowanych w latach 2018 – 2021 w Galerii Jednego Wiersza przy ul. Rodziewiczówny w Olsztynie.
  • 22.03. (wtorek), godz. 17.00, Planeta 11 (al. Piłsudskiego 38) spotkanie z Katarzyną Górą, promocja debiutanckiego tomiku „Montażownia”
    Katarzyna Góra (1981) to urodzona w Olsztynie językoznawczyni, obywatelka świata. Mieszkała na wschodnim wybrzeżu USA, zdawała kanadyjską maturę, była na wolontariacie w Indiach i odbyła kilka stażów na Uniwersytecie Genewskim. Debiutowała na łamach czasopisma literacko-kulturalnego „Borussia”. Publikowała także w Gazecie Olsztyńskiej i zinie literackim „Papierówka”. Członkini grupy twórczych kobiet „Półkowniczki”. Prezentowała swoją twórczość na wielu wydarzeniach kulturalnych. Autorka publikacji naukowych, redaktorka ds. języka angielskiego w czasopiśmie „Przegląd Wschodnioeuropejski”. Jest również związana z olsztyńską sceną tańca współczesnego jako wieloletnia tancerka Pracowni Tańca Współczesnego Pryzmat i in. Ponadto, ceniąca sobie edukację dzieci i młodzieży, krzewicielka zasad poszanowania drugiego człowieka i różnorodności kulturowej, założycielka i animatorka grupy dla dzieci „Obywatele Świata.”
    Debiutancki tomik poetycki Katarzyny Góry „Montażownia” został wydany przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie na początku 2021 roku, w cyklu „Biblioteka Miasta Opowieści”.
    Podczas spotkania będzie prowadzona sprzedaż tomiku. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.