Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej nagrodzony

Wczoraj podczas inauguracji roku kulturalnego w naszym regionie zostały przyznane Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury. Z wielką radością informujemy, że wśród laureatów znalazł się również dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krzysztof Dąbkowski.

W imieniu całej naszej załogi składamy wielkie gratulacje!