BOCIANIE OPOWIEŚCI

01.09.2017 – 15.12.2017

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Samorząd Miasta Olsztyna

Projekt objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna

 

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i świadomości wśród dzieci na temat życia i biologii bociana białego poprzez wydanie książeczki Bocianie opowieści.

W ramach zadania została wydana książeczka Bocianie opowieści, której głównym bohaterem jest bocian i który w sposób przystępny dla dzieci opisuje swoje bocianie życie od momentu przylotu rodziców, poprzez lęg, troskę rodzicielską, współzawodnictwo z rodzeństwem, naukę latania aż do momentu gdy nadejdzie pora opuszczenia gniazda i powrotu do Afryki.

Rozwijając temat poruszyliśmy m.in. takie zagadnienia jak:

– przylot ( pierwszego i drugiego ptaka z pary),
– zajmowanie i budowa gniazda,
– składanie i wysiadywanie jaj,
– więzi małżeńskie,
– obowiązki rodzicielskie,
– jak wykarmić głodną gromadkę,
– ulubione żerowiska,
– wychów młodych i wyloty z gniazd,
– tragedie rodzinne,
– sejmiki bocianie,
– odloty ptaków młodych i dorosłych,
– wędrówki i zimowanie,
– trasy wędrówek Europa-Afryka.

 

Książeczka z założenia adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jednak treści w niej zawarte z pewnością wzbogacą wiedzę nie tylko dzieci, ale również osób dorosłych.