Benefis z okazji 35-lecia Teatru Rodziny Korzunowiczów

Korzunowicze robią teatr, jakiego trudno w Olsztynie poszukiwać. Są jak odwieczni poszukiwacze skarbów i czarodzieje ze starych baśni. Niezwykli ludzie, niezwykła rodzina i twórcy, zasługujący na wyróżnienie większe niż oklaski.
Elżbieta Mierzyńska, „Dziennik Pojezierza” z dn. 4.01.1999 r.

Plakat jest ilustracją do tekstu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zaprasza na benefis Teatru Rodziny Korzunowiczów z okazji 35-lecia pracy artystycznej, który odbędzie się 14 września (sobota) o godz. 18.00Muzeum Nowoczesności (ul. Knosały 3b).
Uroczystość uświetnią występy przyjaciół benefisantów.

Dofinansowano ze środków Samorządu Miasta Olsztyna. Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Pracownia Baśni i Legend”.


Teatr Rodziny Korzunowiczów proponuje widzom teatr uczestnictwa, rozwijający wyobraźnię i pobudzający do działań scenicznych, skłaniający do refleksji nad otaczającym światem. Ich autorskie spektakle są najczęściej związane z historią i tradycją regionu. Wykorzystując znane motywy legend warmińskich, przybliżają najmłodszym wartości, tradycje oraz historię. Wynika to z troski o zachowanie i kultywowanie tradycji regionu.
Grażyna i Mirosław Korzunowicze w swojej pracy wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów na wydziale lalkarskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Białymstoku. Po studiach, przez 10 lat występowali na deskach Państwowego Teatru Lalek w Olsztynie. W latach 1993 – 2005 tworzyli Nieformalny Teatr Animacji Rodziny Korzunowicz oraz Niezależny Teatr Animacji Korzunowicz (2005 – 2009). Od 2009 roku zaś tworzą jako Teatr Form Niezależnych Korzunowicz.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda za „twórcze poszukiwania w Teatrze Polskim”, Nagroda Aktorska – Międzynarodowy Festiwal Teatrów w Walizce – Łomża (1992);
  • Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki (1992)
  • Nagroda Gazety Wyborczej za spektakl „Sny” (XIX Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych Bakcyl – Bartoszyce (1998);
  • Odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej (2007);
  • Nagroda Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (2019).