Ochrona środowiska widziana oczyma dzieci – wydanie kalendarza na rok 2016

14.09 – 30.10.2015

W realizację kalendarza zaangażowane będą dzieci ze szkół: w Rudce – powiat szczycieński, Lubominie – powiat lidzbarski, Spręcowie – gminie Olsztyn i w Olsztynie. Wydanie kalendarza i poprzedzające go  zajęcia edukacyjne mają na celu poszerzenie i popularyzację wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska wynikających ze szkodliwej i nieprzemyślanej działalności człowieka.

albatros                           miasto_1

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Samorząd Miasta Olsztyna

Przedsięwzięcie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna

 

Więcej informacji na stronie Multicentrum.