(NIE)BEZPIECZNA SIEĆ

1.09-11.12.2015

Projekt edukacyjny (NIE)BEZPIECZNA SIEĆ jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Orange w ramach Programu Bezpiecznie Tu i Tam. Ideą programu dotacji jest wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w sieci i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Celem naszego projektu jest stosowanie m.in. tzw. edukacji zaangażowanej, w której stosowana jest narracja pozytywna, zalecająca ostrożność, budująca świadomość i dobre nawyki, a nie negatywna, wywołująca strach, lęk i niechęć do używania nowych technologii.
W projekcie będziemy odpowiedzialnie korzystali z nowoczesnych technologii jako narzędzi użytecznych i pomocnych, wpisując się tym samym w misję Fundacji Orange.

W projekt, w ramach którego powstanie m.in. udźwiękowiony komiks z elementami animacji zaangażowana będzie młodzieży z SP 2 i SP 13 w Olsztynie.

Spośród 92 złożonych w konkursie wniosków nagrodzonych dotacjami zostały 22 najciekawsze pomysły na działania edukacyjne związane z bezpieczeństwem on-line, w tym projekt MultiCentrum.

orange_2

Projekt jest finansowany przez FUNDACJĘ ORANGE