Orange dla bibliotek

01.01.2015 – 31.07.2015

Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w programie grantowym ” Orange dla bibliotek” zainaugurowanym przez Fundację Orange, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu: 14 896,85 PLN