ODKRYĆ CO UKRYTE

11.05 – 30.06.2015 r.
W ramach projektu przeprowadzimy cykl warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem, uczęszczających do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.
Efektem końcowym realizowanych działań będzie wydrukowanie wykonanych prac w formie komiksu o formacie A5.
Uzyskana dotacja zostanie m.in. wykorzystana na zakup 5 licencji programu graficznego Corel, który wykorzystywany będzie przez dzieci w trakcie realizacji projektu.BOS_Fundacja

Projekt jest finansowany przez Fundację BOŚ, a realizowany przy współudziale wolontariuszy-pracowników BOŚ.